https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Nya krav på personlig skyddsutrustning

Svensk lagstiftning anpassas till tvingande EU-förordning om personlig skyddsutrustning. Förordningen innebär bland annat att personlig skyddsutrustning ska uppfylla vissa grundläggande hälso- och säkerhetskrav.
Nya krav på personlig skyddsutrustning

EU-förordningen, som ersätter ett tidigare direktiv om personlig skyddsutrustning, innehåller bland annat de krav på utformning och tillverkning som ska vara uppfyllda för att personlig skyddsutrustning ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. Kraven på personlig skyddsutrustning är i allt väsentligt desamma som tidigare.

Personlig skyddsutrustning kan bland annat vara hörselskydd, huvudskydd eller ögonskydd som används i arbetet.

Konsumentverket och Arbetsmiljöverket ansvarar för att kontrollera att den nya lagen följs.

Lagändringen börjar gälla den 21 april 2018.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.