Nya energiskatteregler från 2021

Vid årsskiftet träder nya energiskatteregler i kraft. Bland annat belönas installation av grön teknik med skattereduktion och en biooljeskatt för uppvärmning införs.
Nya energiskatteregler från 2021

Riksdagen har godkänt skatteförslagen i budgetpropositionen för 2021. Från och med den 1 januari 2021 införs en ny skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktionen gäller för privatpersoner och ersätter investeringsstöden för solceller, lagring av egenproducerad elenergi och för installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen för installation av grön teknik utformas som ett system med en så kallad fakturamodell med preliminär och slutlig skattereduktion, likt det nuvarande ROT-avdraget.

Det krävs för att få reduktion

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion eller hens förälder. Skattereduktion för grön teknik och för rut- och rot är två olika reduktioner vilket innebär att den för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotarbeten. Reduktionen för de båda avdragen kan aldrig bli större än vad privatpersonen ska betala i slutlig skatt. Biooljeskatt införs I och med det nya lagförslaget får grödebaserade biooljor samma skattenivå som fossila bränslen. Höjd energiskatt på el

Energiskatten på el höjs från 0,5 till 0,6 öre per kilowattimme för el som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, datorhallar och yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. Detta gäller även för el som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats till sådana verksamheter. Skattenivån höjs även till 0,6 öre per kilowattimme för viss egenproducerad förnybar el från mindre anläggningar samt el som förbrukats som landström. Biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning befrias från energi- och koldioxidskatt från och med 2021.

Även energi- och koldioxidskatt införs på så kallade grödebaserade biooljor för uppvärmning.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.