https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Nya arbetsplatsregler

Från årsskiftet gäller nya regler för hur arbetsplatser ska utformas.
Nya arbetsplatsregler

Arbetsmiljöverket har beslutat om nya, ändrade föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1. Kraven börjar gälla skarpt redan den 1 januari 2021 och omfattar både nya och befintliga arbetsplatser. Det är därför hög tid för branschen att sätta sig in i ändringarna. Föreskrifterna innehåller regler om allt från luftkvalitet, till krav på dagsljus, belysning, personalutrymmen, tillgänglighet, utrymning och säkerhet. Många av reglerna har funnits tidigare men en del har förtydligats, skärpts och tillkommit.

SKÄRPTA KRAV PÅ RÖRELSEUTRYMME

Kravet på att byggherrar, arkitekter och projektörer ska ta hänsyn till arbetsmiljön i den färdiga byggnaden redan vid projekteringen blir tydligare. Exempelvis kan det handla om att det ska finnas tillräckliga personalutrymmen eller möjlighet till dagsljus. Ett annat exempel på skärpning gäller kravet på att det ska finnas rörelseutrymme vid arbete där man behöver vrida, huka eller böja sig ned. De nu gällande rekommendationerna om att det ska vara 0,8 meter fritt arbetsutrymme vid vård eller flytt av patienter inom vård och omsorg blir ett generellt krav som gäller inom all verksamhet.

EN GOD ARBETSMILJÖ FÖR ALLA

En annan stor och viktig förändring i föreskrifterna handlar om skärpta krav på tillgänglighet. Nya arbetsplatser ska planeras så att de kan erbjuda en god arbetsmiljö för alla. Det innebär att arbetsplatser ska projekteras så att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, vilket ställer krav på bland annat dörrbredd och säkra utrymningsvägar. Arbetsplatsen ska dessutom vara tillgänglig för personer med allergier vilket ställer krav på luftkvaliteten.

LÄTTARE KRAV PÅ KONTROLL AV VENTILATION

En annan förändring gäller ändrade krav på kontroll av ventilationssystem. Enligt nuvarande föreskrifter ska ventilationssystem kontrolleras samt underhållas regelbundet, och detta ska också dokumenteras. Om ventilationssystemet omfattas av regler för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt Boverkets föreskrifter så kommer det att räcka enligt de nya föreskrifterna

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.