Ny vägledning för bättre fallskydd

Fall från höjd hör till de vanligaste olyckorna i byggbranschen. En ny standardiserad vägledning ska motverka detta.
Ny vägledning för bättre fallskydd

SIS, Svenska institutet för standarder, har publicerat en ny vägledning för personlig fallskyddsutrustning i olika typer av situationer. Syftet är att bidra till färre olyckor. I målgruppen finns allt från arbetsledare till chefer och andra som arbetar med de aktuella frågorna. Bland annat innehåller vägledningen beskrivningar kring användning och val av fallskyddsutrustning samt information om riskbedömningar, utbildningar och skötsel av utrustning.

Det är den tekniska kommittén, TK403, på SIS som tagit fram materialet. Ett flertal branschaktörer har involverats i arbetet. Underlaget är godkänt av Arbetsmiljöverket och den färdiga vägledningen är kostnadsfri att använda. Fall från höjd är en av de vanligare orsakerna till arbetsolyckor i byggbranschen och står för tolv procent av det totala antalet. Detta enligt den senast redovisade statistiken från Byggföretagen.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.