Ny undersökning: Säkerhetsmedvetenheten sjunker bland svenska hantverkare

Ny undersökning: Säkerhetsmedvetenheten sjunker bland svenska hantverkare

För tredje året i rad presenteras nu undersökningen Bosch Professional Safety Index, som mäter säkerhetsmedvetenheten hos Sveriges hantverkare. Och jämfört med 2022 framgår en marginell försämring kring säkerhetsmedvetenheten.

Bosch Professional Safety Index lanserades för första gången 2021 och årets upplaga av undersökningen är således den tredje i ordningen.

I årets undersökning framgår att indexvärdet sjunkit från 67 till 66 (idealet är 100). Något som understryker att det finns ett klart behov av att fortsätta arbeta med säkerhetsmedvetenheten hos hantverkare.

I undersökningen framgår, bland annat, att fyra av tio hantverkare har tänkt mer på säkerhetsaspekter kopplat till sitt yrke det senaste året. Och drygt var sjätte har under det senaste året varit med om att det har inträffat en arbetsskada som gett bestående men för den drabbade.

EGENFÖRETAGARE STICKER UT

När det kommer till större arbetsplatser (200 anställda och fler) steg säkerhetsmedvetenheten och ligger alltjämt bättre till än egenföretagare och mindre bolag, där indexvärdet sjunkit från 68 till 60 sedan 2021.

Notervärt är att nästan sju av tio hantverkare upplever att deras arbetsgivare tar säkerhet kopplat till yrkesutövning på stort allvar.

Bosch Professional Safety Index 2023 har genomförts av Novus på uppdrag av Bosch Professional. I undersökningen ingick cirka 370 respondenter, som fått svara på frågor kring säkerhet och arbetsmiljö.

Bosch Professional jobbar sedan länge med att ständigt förbättra och optimera sina verktyg för att förebygga skador orsakade, exempelvis, av damm och vibrationer. Här kan nämnas Kickback Control (förhindrar att användaren tappar kontrollen över verktyget), sidohandtag med vibration control och rotationskoppling.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.