Ny satsning för mer energieffektiv renovering inom bygg och installation: “Nödvändigt”

Ny satsning för mer energieffektiv renovering inom bygg och installation: “Nödvändigt”

Potentialen för energieffektivisering inom renovering är enorm. Det menar Byggföretagen, Installatörsföretagen och Energieffektiviseringsföretagen, som gemensamt vill lyfta kunskapen i frågan via en kostnadsfri webbinarieserie och digital kunskapsbank. 
– Genom kloka insatser är det möjligt att minska sektorns användning med en tredjedel eller motsvarande 10% av Sveriges totala energibehov, säger Åsa Lindell, nationell projektledare Klimatomställning på bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

Möjligheterna är gigantiska när det kommer till energieffektivisering och samhället kan spara över 800 miljarder kronor till år 2045 om alla ”lönsamma åtgärder genomförs”. Det framhäver Byggföretagen, Energieffektiviseringsföretagen och Installatörsföretagen i ett pressmeddelande.

Byggföretagen skriver att över 50 TWh kan effektiviseras inom bostäder och lokaler, och att ”det motsvarar 10 procent av landets energianvändning”.

Energieffektivisering är en effektiv besparingsåtgärd och sänker samtidigt elpriserna. Det bidrar också till en bättre inomhusmijö – och bra för klimatet.
Således en stor affärsmöjlighet för företag inom byggnation och installation.

“POTENTIELLT STOR MARKNAD”

Men trots att många vet om att det finns lönsamma åtgärder är det långt ifrån alla, som genomför dem. 

– Att energieffektivisera våra befintliga byggnader är nödvändigt om vi ska nå branschens högt uppsatta klimatambitioner. Genom kloka insatser är det möjligt att minska sektorns användning med en tredjedel eller motsvarande 10% av Sveriges totala energibehov, säger Åsa Lindell, nationell projektledare Klimatomställning på Byggföretagen.

– Energieffektivisering och renovering är också en potentiellt stor marknad för både byggföretag och installatörer, så ökad kunskap och erfarenhetsutbyte skapar både klimat- och affärsnytta, fortsätter Lindell.


Åsa Lindell, nationell projektledare Klimatomställning på Byggföretagen.

I den nya kunskapsbanken kan du hitta information, teknik för energi effektivisering och metoder för att räkna på lönsamhet och exempel om energieffektiv renovering. Materialet riktar sig till byggare, installatörer, konsulter och entreprenörer.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER