Ny rapport: Minskat antal arbetsolyckor inom bygg och anläggning

Ny rapport: Minskat antal arbetsolyckor inom bygg och anläggning

Färre verksamma inom den privata byggindustrin skadas i arbetet. Det visar en ny rapport, som bygger på statistik från Arbetsmiljöverket.

Antalet arbetsolyckor som leder till minst en dags frånvaro var färre under 2022 jämfört med föregående år. Det registrerade antalet olyckor minskade från 2 296 till 2 131. Antalet olyckor per 1 000 sysselsatta minskade från 11,3 till 10,2.

– Varje olycka är en olycka för mycket. Byggföretagens vision är noll arbetsskador. Våra arbetsmiljörådgivare arbetar dagligen för att öka riskmedvetenheten och stärka säkerhetskulturen, säger Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen i ett pressmeddelande.


Johan Hallberg, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

När det kommer till arbetssjukdomsfall, exempelvis vibrationer och buller, pekar kurvan i positiv riktning. År 2022 registrerades totalt 258 fall och det är en minskning med 35 procent jämfört med 2021. Samtidigt har frekvensen per 1 000 sysselsatta reducerats från 1,9 till 1,2.

– Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker. Det krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en god säkerhetskultur på hela arbetsplatsen, säger Johan Hallberg.

UNDER GENOMSNITTET

Under 2022 inträffade fem dödsfall vid arbetsplatsolyckor, som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är ett fall mindre än 2021 och något under genomsnittet för senaste tioårsperioden.

Databearbetningen i rapporten är framtagen av Arbetsmiljöverkets statistikenhet i juni och bakom rapporten står Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA).

Läs rapporten om arbetsskador inom byggindustrin 2022 här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.