Ny rapport: 4 av 5 tycker byggarbetsplatsen är inkluderande

500 personer i branschen har fått svara på frågor om jämställdhet och inkludering
Ny rapport: 4 av 5 tycker byggarbetsplatsen är inkluderande

4 av 5 inom byggbranschen tycker att deras arbetsplats är inkluderande. Det visar årets Ramirentrapport där 500 personer inom branschen har fått svara på frågor om jämställdhet och inkludering.

I årets Ramirentrapport uppger 77 procent av de tillfrågade att en jämställd arbetsplats blir roligare. Nästan lika många (76 procent) tycker att arbetsklimatet blir bättre och drygt hälften (56 procent) menar att man jobbar mer effektivt på en jämställd arbetsplats.

– Det här är positiva siffror. Men samtidigt ser vi att det fortfarande är långt kvar tills branschen verkligen är jämställd. Idag är bara cirka 10 procent av de som jobbar inom byggbranschen kvinnor, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent i ett pressmeddelande.

– För att effektivisera vår bransch måste vi bli bättre på att välkomna mångfald, dvs personer med t ex olika kön eller bakgrund. Genom att få in olika perspektiv på lösningar, ökar vi effektiviteten. Dessutom bygger vi för hela samhället och då är det viktigt att det även återspeglas bland oss som jobbar i branschen.

“HAR ALLA ETT ANSVAR”

Vidare tycker 87 procent av de som jobbar inom branschen att det är positivt på arbetsplatser där det jobbar personer i olika åldrar, personer med olika bakgrund (72 procent), sexuell läggning (57 procent) och olika religioner (49 procent).

Dock anser 6 av 10 att arbetsplatsen inte är tillräckligt anpassad för kvinnor.

Ett långtgående problem i byggbranschen är machokulturen. Här uppger drygt hälften (51 procent) att det alltjämt finns en sådan kultur på sin arbetsplats, men en tredjedel menar samtidigt att man jobbar på att få bort den. Enligt Ramirentrapporten säger 35 procent ifrån om de hör en kollega som uttalar sig olämpligt.

– Den siffran är jag övertygad om kommer att förbättras i takt med att fler reagerar. Vi har alla ett ansvar för att våra kollegor mår bra och då måste man vara ödmjuk inför att skämt och tuffa jargonger påverkar personer på olika sätt, säger Anna Klebe och fortsätter:

– Det handlar inte om att vi ska sluta skämta med varandra, men genom att ha ett öppet klimat och prata om vad som är ok och inte, skapas en bättre arbetsplats där alla kan trivas.

SAMARBETE MED NOVUS

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Novus. Enkäten har besvarats av 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen, och belyser områden som miljö, digitalisering, säkerhet, hälsa, kompetensbehov, jämställdhet och inkludering.

Ta del av hela rapporten här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.