Ny analys: Limträ är ett fördelaktigt konstruktionsmaterial

Ny analys: Limträ är ett fördelaktigt konstruktionsmaterial

Limträ är ett “fördelaktig val” som konstruktionsmaterial jämfört med stål och betong. Det visar en SWOT-analys, som är genomförd av Gozinto studentkonsulter vid Linköpings universitet under ledning av forskare vid forskningsinstitutetet RISE.

SWOT är en engelsk akronym av orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats och är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn.

SWOT-analysen på limträ visar att materialet har uppenbara fördelar som konstruktionsmaterial i jämförelse med stål och betong gällande 11 av 14 undersökta faktorer.

IDENTIFIERA BRISTER

Analysen visar att limträ är lättbearbetat, bidrar till en bra arbetsmiljö och är “estetiskt tilltalande”.

– Bakgrunden till SWOT-analysen var att vi ville identifiera eventuella brister i vår värdekedja och utifrån resultatet kunna anpassa limträtillverkarnas erbjudande till marknaden på ett bättre sätt, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä.

Analysen är genomförd på uppdrag av Limträkommittén inom branschorganisationen Svenskt Trä.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER