Nordens närmaste infästningsfabrik

Nordens närmaste infästningsfabrik

DMH har hälsat på i EJOT Sormat Oy:s nya anläggning i Masku utanför Åbo, den svenska marknadens närmsta fabrik av betongskruv och expanders. Sedan början av maj, då den nya fabriken officiellt invigdes, tillverkas här infästning i stål, rostfritt stål och korrosionsbeständigt stål för de två varumärkena EJOT och Sormat. Allt med den senaste tekniken. 

EJOT:s historia går tillbaka så långt som till 1920-talet, då Adolf Böhl grundade en skruvfabrik i den lilla byn Berghausen nära Bad Berleburg i Tyskland. Under 1970-talet tillverkades, utöver skruvar, även detaljer av formsprutad plast och senare även element för infästning av isoleringselement för värmeisolering i husbyggen.

Under 1980-talet sker en kraftig expansion. Nya försäljningskontor slår upp dörrarna i bland annat Storbritannien, Norge och Frankrike, och en andra produktionsanläggning öppnar i Tyskland. 

1993 tar EJOT över skruvfabriken Tambach i Thüringen, vilket gör EJOT till en av de största tillverkarna av små skruvar i Europa. 

PT-SKRUVEN EN MILSTOLPE

Några av EJOT:s ”milstolpar” när det kommer till infästningsprodukter är till exempel PT-skruven som lanserades på 1970-talet, en självgängande skruv för montage i termoplast, där gängformningsmomentet är oberoende av skruvens längd. 

2018 lanserades en ny modell av skruven med namnet EVO PT. Ett annat exempel är konstruktionsskruven PONDUS som lanserades 2010, en produkt som kan användas för att sammanfoga och armera trä utan att behöva använda yttre spikbleck, skruvbleck eller beslag.

EJOT Sormat Oy är svenska marknadens närmsta fabrik av betongskruv och expansionsankare. Att produktionen sker i Finland är dock ingenting nytt. Fram tills att den nya fabriken öppnade i maj har produktionen skett i närliggande Rusko, även det beläget strax utanför Åbos stadskärna, efter att EJOT köpt varumärket Sormat Oy, 2017 – och därmed också Sormat:s befintliga fabrik i Rusko.

Denna fabrik behövde dock moderniseras, och nya maskiner behövde köpas in. 


Tillverkning av rostfri A4 betongskruv i EJOT Sormat Oy:s nya anläggning i Masku utanför Åbo. På det här tidiga stadiet i processen har huvudet formats, men inte mycket mer än så. 

Dags att byta tråd, och därmed också material i produktionen. På bilden: Jari Laakso, operatör på fabrikens kallformningsavdelning. 

Inställning av maskin för vibrationsmatning vid automatiskt montage av expander på montageavdelningen. Inställningarna justeras manuellt för varje ny dimension.

Den nya produktionsanläggningen i Masku omfattar, inklusive kontor och lagerbyggnad, omkring 10 000 kvadratmeter. På fabriken jobbar idag ett 30-tal anställda i tvåskift. Vid behov kan dock treskift införas. Totalt sett består EJOT:s personalstyrka i Finland av ett 80-tal personer, fördelat på exempelvis säljare, produktutvecklare och administrativ personal. 

En fördel med den nya fabriken är också läget intill E8-motorvägen, vilket gör att de logistiska förutsättningarna är betydligt bättre än tidigare. 

EXPORT TILL FLERTALET LÄNDER

Av den infästning som tillverkas i Masku-fabriken går den största delen till kunder i Sverige och Finland. Men export sker även till länder som till exempel Tyskland, Schweiz, Turkiet och Storbritannien. 

När DMH besöker fabriken några veckor efter invigningen så är det Juli Vesma, produktionschef för EJOT Sormat OY, och Josefin Jönsson, marknadschef på EJOT Sverige som håller i rundturen. 


Juli Vesma, produktionschef för EJOT Sormat OY (vänster) och Josefin Jönsson, marknadschef på EJOT Sverige, i samtal om den nya betongskruven i rostfritt stål A4. Maskinen i bakgrunden har precis format gängan på stammen.

Under bygget av den nya fabriken har ett stort arbete gjorts för att optimera tillverkningsprocesser och identifiera potentiella flaskhalsar i produktionen, vilket inkluderar såväl nya maskiner och digitala lösningar som automation – åtgärder som gjort att ledtiderna har kunnat kortas betydligt i den nya fabriken.


I tvättanläggningen på fabriken avlägsnas eventuella oxidskikt och oljerester. 

Heta skruvar! Efter induktionshärdningen, en process som ger infästningen en högre ythårdhet, behöver skruvarna svalna. I det här fallet handlar det om betongskruv med försänkt huvud.

En förbättring för lagerlokalen specifikt är bättre, mer hållbara hyllor som gjort att tråden inte behöver förvaras på golvet. 

Bland de nya maskinerna finns bland annat utrustning som eliminerar mycket av det manuella arbetet och montaget av till exempel expanders, samt mer avancerad testutrustning som möjliggör bland annat seismiska tester på en ny nivå. 

– Mycket handlar om ett optimerat produktionsflöde som ger en jämn ström genom tillverkningen med färre hållplatser. En stor sak är till exempel hanteringen av ingående/utgående material som tråd, säger Josefin. Att nästa steg i tillverkningsprocessen hela tiden är nära, så att material inte behöver flyttas runt i onödan. 


Tanja Laakso, operatör vid monteringsavdelningen, övervakar den automatiska monteringen av blankförzinkad expander.

Ett annat exempel är inkorporeringen av EJOT:s system och programvaror, som idag används på 16 fabriker världen över.

– Vi jobbar till exempel väldigt mycket med olika typer av prognoser för att kunna optimera produktionen, fortsätter Josefin. Att man hela tiden vet vilken som är nästa produkt som ska tillverkas, så att man kan förbereda produktionen, ta fram tråd, byta inställningar, göra justeringar och så vidare. 

Ett roligt exempel på automation i den nya fabriken är fabrikens förarlösa AGV-truck Henkka 2.0, som hämtar och lastar material på egen hand. Varför heter den Henkka, kanske ni undrar? Namnet kommer från en tidigare anställd på fabriken, Henkka, som nu gått i pension.


Fabrikens monteringsavdelning. Till höger i bild: operatören Ida Laakso. 

Betongskruv med HEX-huvud på väg in till induktionshärdning.  

När det kommer till framtiden för EJOT Sormat Oy:s nya anläggning, och EJOT som företag i stort, nämner Josefin bland annat produkttester, nya internationella fabriker samt produktområden som limträ. 

– Ett viktigt steg är att utveckla produkttestningen ytterligare, så att vi ska kunna testa större vikter. Tittar man på EJOT globalt så fortsätter expansionen. Vi har till exempel alldeles nyligen invigt en fabrik i Turkiet, och vi bygger ytterligare en i Kroatien.

VÄXANDE MARKNAD

– Sett till produkter så ligger stort fokus just nu på infästning för CLT, alltså större limträkonstruktioner. Konstruktionsskruv som klarar stora drag- och tvärlaster, plus kompletterande produkter som beslag, hålplattor och upphängningsfästen. Det är en marknad som vi ser växa, inte bara i de nordiska länderna, avslutar Josefin.

Ett längre reportage från EJOT:s nya fabrik i Masku, och den noggranna processen att tillverka infästning i stort, kommer du att kunna läsa i kommande nummer av DMH. 

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.