NCC tar hem stororder – ska bygga 144 nya anstaltsplatser

NCC tar hem stororder – ska bygga 144 nya anstaltsplatser

NCC ska på uppdrag av Specialfastigheter bygga 144 nya anstaltsplatser på anstalten Rödjan i Mariestad. Det uppskattade ordervärdet ligger på cirka 900 miljoner kronor.

De nya anstaltsplatserna ska uppföras intill den befintliga öppna anstalten Rödjan (säkerhetsklass tre) i Mariestad. De nya platserna kommer att vara i säkerhetsklass två, vilket motsvarar slutna platser. 

Byggnationen innefattar, bland annat, tre bostadshus med 48 platser i vardera hus, entrébyggnad, sysselsättningshus samt teknikbyggnader och infrastruktur.

– Vi utökar vårt samarbete med Specialfastigheter och tar med oss vår breda erfarenhet av de komplexa miljöer och samhällskritiska byggnader som kriminalvården innebär, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden i ett pressmeddelande.

– Genom att samma team samarbetar kring samtliga närliggande anstalter kan vi samordna resurser och ta tillvara erfarenheter, vilket blir mer kostnadseffektivt, ger snabbare uppstart av projekten och bidrar till mer ändamålsenliga lokaler.

SAMVERKAN MED SPECIALFASTIGHETER

NCC genomför projektet i samverkan med Specialfastigheter inom ramen för det strategiska ramavtal parterna tecknade 2019. I oktober 2021 påbörjades utredningsfasen och nu inleds alltså nästa fas med planering och projektering samt inledande markarbeten.

Redan i dag genomför NCC och Specialfastigheter om- och utbyggnationer vid anstalten Rödjan och anstalten Tidaholm med, bland annat, fler platser.
Lokalerna kommer i förlängningen få lägre energiförbrukning och bättre driftsekonomi. 

Samtliga projekt inom NCC och Specialfastigheters ramavtal kommer pågå under 2020-talet och innebära cirka 450 nya anstaltsplatser. Uppdraget, som uppskattas till ett ordervärde om cirka 900 miljoner, kommer orderregistreras löpande i NCC Building Sweden.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER
Det här är en annons | Till sajten >