Nästa steg i arbetslivet?

”Rötterna till utbildning är bittra, men frukten är söt”, menade den gamla grekiska tänkaren aristoteles redan innan kristi födelse. På dmh kan vi åtminstone hålla med om det sistnämnda. För aldrig har möjligheterna att vidareutbilda sig på jobbet, pandemier och restriktioner till trots, varit större än just nu – vart du än befinner dig!
Nästa steg i arbetslivet?

Att det sedan i somras är krav på att samtliga byggföretag, åtminstone de som planerar att kunna jobba på Byggföretagens arbetsplatser (och omfattas av kravet på ID06) ska ha genomgått den för branschen gemensamma säkerhetsutbildningen Safe Construction Training, det har du säkert redan koll på? Om du inte redan, i likhet med omkring 300 000 andra, redan fått den biten avklarad.

Att utbilda sig ligger i tiden, inte bara när det gäller obligatoriska kunskaper och för verksamheten direkt nödvändiga certifikat/kravutbildningar, utan även när det kommer till kunskaper som kan vara insteget till nästa steg i karriären, utvidga företagets verksamhetsområde eller vidga vyerna inom områden som digitalisering, automation eller hållbart byggande.

I det här reportaget har vi pratat med tre av branschens mest framstående leverantörer av längre och kortare utbildningar för bygg- och hantverkssektorn: Byggbranschens utbildningscenter (BUC), Byggakademin samt Myndigheten för yrkeshögskolan som ansvarar för Sveriges YH-utbildningar. Plus såklart även några av de bygg- och anläggningsföretag som valt att gå utbildningarna.För att begränsa det stora urvalet har vi valt att fokusera på utbildningar som riktar sig till dig som redan jobbar inom branschen, och vill ta nästa steg i karriären, utvidga ditt kompetensområde eller kanske byta jobb helt och hållet. De allra flesta av dessa utbildningar är dessutom framtagna specifikt för att kunna genomföras parallellt med jobbet, och trots restriktioner till följd av pandemin.


Majoriteten av BUC:s utbildningar är 1–3 dagar, men kurskatalogen omfattar även längre utbildningar. Foto: BUC.


”NICE TO KNOW”

Byggbranschens Utbildningscenter, eller BUC som vi kort och gott kommer att kalla dem från och med nu i den här texten, är en del av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, vars uttalade mål är att leverera ”relevanta och framtidsinriktade utbildningar för både yrkesarbetare och tjänstemän”. I klartext betyder det ett stort utbud av öppna och företagsinterna, klassrum-, online- och distansbaserade utbildningar och kurspaket inom områden som byggproduktion, entreprenadjuridik, arbetsmiljö, företagsstyrning, ledarskap, kollektivavtal/arbetsrätt och cirkulärt byggande. Majoriteten av BUC:s utbildningar är 1–3 dagar, även om man också erbjuder längre utbildningar, exempelvis Betongutbildning Klass 1 (10 dagar) och eller Teknisk grundutbildning (17 dagar, fördelade över en termin). Som en del av kursprogrammet erbjuder BUC även praktisk träning i Byggbranschens 15 000 m2 stora säkerhetspark vid Arlanda flygplats. Som medlem i Byggföretagen har du också rabatt på kursavgifterna.

– Jag brukar tala om ”nice to know” och ”need to know” när det kommer till utbildningar/vidareutbildningar säger Hampus Wennberg, utbildningsansvarig på Byggbranschens utbildningscenter. Som branschor- ganisation har vi många så kallade kravutbildningar [”need to know”] där branschen ställer krav på en viss behörighet för att utföra ett visst arbete. Många av dessa utbildningar är kopplade till ID06. En utbildning som BAS P/U är till exempel frekvent förekommande hos oss. Andra exempel är Säkra schakt eller Brandfarliga ämnen. Där har man egentligen inget val. Men utbildning kan också handla om att man själv känner ett behov av kunskaper [”nice to know”], eller att man fått en ny arbetsuppgift som kräver en ny kompetens. Bland BUC:s kunder finns allt från storbolag som Skanska och NCC till enmansföretag, och ”allt däremellan”.

Hampus Wennberg, utbildningsansvarig på Byggbranschens utbildningscenter.

– På större företag har man som regel en upparbetad struktur för att hålla koll på de kompetenser som krävs, menar Hampus. De har en verksamhetsplan och en utbildningsansvarig som kan skicka personer på vissa utbildningar. På mindre företag så har man kanske inte samma möjlighet att täcka upp för varandra, och det krävs lite mer för att verkligen kunna se vad som behövs, och att se nyttan av en viss utbildning.Som alla tjänsteföretag med verksamhet IRL påverkades BUC:s verksamhet av pandemin och dess restriktioner, vilket också har påverkat utformningen av utbildningarna idag, när det åter är okej att träffas i klassrum.

– Under pandemin så fick vi i princip ställa om alla utbildningar till distans för att över huvud taget kunna erbjuda utbildningar, säger Hampus. Sedan hösten 2021, när det återgått till något av ett ”normalläge”, har vi fortsatt att ha fler utbildningar på distans. Jag skulle säga att runt två femtedelar av utbildningarna är distansutbildningar idag. Inom något år kan mycket väl vara en majoritet av utbildningarna.

”Visst, många är fortfarande skeptiska till distansutbildning”

Skulle alla utbildningar i teorin kunna erbjudas online/på distans?

– Vissa utbildningar, även om de idag inte är jättemånga, har praktiska moment som laborationer och tentamen. Där har vi inte lyckat hitta en lösning, mycket för att det inte alltid är vi som bestämmer hur vissa utbildningar ska bedrivas. På betongutbildningen ingår det exempelvis att fysiskt besöka en betongfabrik och göra en laboration för att få ut sitt certifikat. Det är ett moment som vissa kursdeltagare helt enkelt har fått avvakta med under hela pandemin. För andra kurser, utbildningen Brandfarligaämnen till exempel, som inkluderar ett släckningsmoment, där har det gått att få dispens för just det momentet under pandemin.


Ny yrkesroll till våren? Byggbranschens utbildningscenter erbjuder en rad praktiskt orienterade, kortare utbildningar. Foto: BUC.


Distansundervisning har också andra fördelar, menar Hampus.

– Man kan till exempel ”fånga upp” saker i förväg på ett annat sätt. Man kan ha avstämningar mellan utbildningsdagar. Som rikstäckande branschorganisation så har vi också ett krav på oss att nå ut till alla regio- ner, inte bara storstäderna. Hela den biten är såklart lättare med distansundervisning. Det ger större möjligheter för kursdeltagare i minder orter, där kursutbudet normalt är begränsat och avstånden som regel är långa till närmaste kurslokal. Visst, många är fortfarande skeptiska till distansutbildning, men i takt med att vi utvecklar pedagogiken, tillgängligheten och tekniska lösningar tror jag allt fler kommer se fördelarna med distansundervisning och utbildning online.

”Det är många som vill öka kunskaperna bland personalen när det gäller miljöfrågor”

Vilka kompetenser tror du kommer att efterfrågas i framtiden?

– Miljö är ett område där vi får många önskemål från byggföretagen. Det är många som vill öka kunskaperna bland personalen när det gäller miljöfrågor, hållbarhet och cirkulärtbyggande. Det tror jag kommer att komma mer och mer, inte minst för att mycket av det som är frivilligt inom det här området kommer att bli tvingade.
I cementkrisens kommer det också att krävas folk med kompetens att bygga med alternativa material. Fukt är ett annan kompetensområde jag tror starkt på. Fukt- och vattenskador kostar miljarder varje år. Bara det gör såklart den typen av kompetens efterfrågad. Och för den som vill utvecklas på jobbet är en arbetsledarutbildning alltid efterfrågad.

Byggakademin erbjuder kurser inom bland annat projektstyrning, arbetsmiljö, teknik/installation, entreprenadjuridik och ledarskap. Foto: Byggakademin.

UTSLAGSGIVANDE KOMPETENS

Byggakademin är ett privatägt Stockholmsbaserat, rikstäckande utbildningsföretag som i sin nuvarande form har funnit sedan 2015. Byggakademin erbjuder ett brett och flexibelt utbud av kortare klassrumsbaserade och lärarledda livestreamade utbildningar inom områden som exempelvis projektstyrning, arbetsmiljö, teknik/installation, entreprenadjuridik och ledarskap. Vid behov kan Byggakademin även anpassa utbildningar specifikt efter företagets önskemål.

Anna Bley, grundare av Byggakademin.

– Byggakademins kurser är utformade för att ge kunskap och verktyg som är praktiska och tillämpningsbara redan från första dagen, säger Anna Bley, grundare av Byggakademin samt rektor och lärare på skolan med ansvar för kursplanering och utveckling av nya kurser/utbildningar. De flesta av Byggakademins kunder är från bygg- och anläggningssektorn, inklusive målare, snickare, rörmokare och ställningsbyggare. Från små företag med ett tiotal anställda till några av Sveriges största företag, både på utförarsidan och beställarsidan, kommun och konsultbolag till exempel.

– En vanlig kundgrupp är mindre företag som växer, säger Anna. De är ofta väldigt driftiga och duktiga på sina jobb, men när företaget närmar sig 10–12 anställda på så dyker det upp nya uppgifter som ställer helt andra krav. Projekten lite större. Du måste på ett helt annat sätt förstå lagar och förordningar, risker och avtal. Och med en större personal uppstår också frågor kopplade till ledarskap, frågor som ”Hur fasiken får jag perso- nalen att göra som jag säger?” Byggakademins kurser inom ekonomi, projekthantering och entreprenadjuridik är utformade för att möta just den här typen av frågor.

”Byggbranschen kommer att få nya konkurrenter, inte bara från utlandet, utan från andra håll”

Vilka är dina bästa råd till dem som är ute efter att ta nästa steg i yrkeslivet, göra karriär och kanske få lite mer i lönekuvertet?

– Som regel är det är alltid bra att ha en befattningsbeskrivning för sitt roll, oavsett om man jobbar som snickare, ansvarig hantverkare eller platschef. Med en tydlig befattnings-beskrivning faller inga arbetsuppgifter mellan stolarna eller överlappar varandra. Det är också en bra utgångspunkt för utvecklingssamtal. Det är betydligt lättare att nå sina mål om man utifrån företaget kan ringa in vilka kompetenser som krävs och vad man ska satsa på. På Byggakademin finns till exempel kurser som Arbetsledare eller Ansvarig hantverkare för de som jobbar ute i produktion.


Byggföretaget

PÅ TIO ÅR har Tyresöbyggarna
gjort resan från ett litet nystartat byggföretag med privatkunder till en verksamhet med 45–50 anställda som uteslutande bygger för företag, kommuner och BRF:er, och även omfattar en serviceavdelning.

Andreas Huggins, platschef på Tyresö-byggarna

När det kommer till kompetensutveckling på företaget så har personalen sedan 2014 gått flera kurser på Byggakademin inom områden som ledarskap, BAS U/BAS P och entreprenad-juridik

– Vi rekryterar gärna från de egna leden, säger Andreas Huggins, arbetschef på Tyresö-byggarna. Är det till exempel en snickare som vi ser potential i, då ser vi gärna att den personen tar nästa steg i utvecklingen. Det är ju också ett sätt att ge tillbaka lite. Ett annat exempel [där Tyresöbyggarna köpt in utbildningar] är vid nyanställningar, ellervid nya typer av projekt. Då får man helt enkelt försöka göra sig en bild av vilken typ av kompetens som behövs, och sedan höra med utbildningsleverantören. För oss har just den biten fungerat väldigt bra med Byggakademin.

Vilken kurs/utbildning har du haft mest praktisk användning av på jobbet?

– För min egen del så skulle jag nog säga entreprenadjuridiken. Som arbetschef så är det ganska mycket möten med beställare och så vi- dare. Och beställare lägger ju ofta fram saker och ting på ett sätt som gynnar dem mer än dig. Då är det bra att kunna stå på egna ben och veta vad som är rätt och fel. Annars riskerar du ju att du förlora pengar, eller i värsta fall hamna trassligt till rent juridiskt. Arbetsledarutbildning- en tycker jag också har varit väldigt bra. Inte minst för att man får stöta och blöta lite med andra kursdeltagare, och byta erfarenheter och tillvägagångssätt för att lösa problem och hantera allt från planering och resurser.

Har det varit utbildningar på plats, eller har ni även gått utbildningar på distans?

– Från det att vi började gå utbildningar [2014] och hela vägen fram till pandemin så har all utbildning varit på plats. Under pandemin har vi även gått utbildningar på distans, via Zoom-möten. Det har fungerat alldeles utmärkt, även om det såklart är trevligt att ses på plats och träffa de andra kursdeltagarna. ✖


Vilka utbildningar är värda att satsa på inför framtiden?

– I slutänden kommer man inte ifrån att en god ekonomi grundar sig i en god planering. Att kunna styra, göra ekonomiska uppföljningar, att ha en bra kunskap om arbetsmiljöfrågor. Det är en typ av kompetens som ofta fattas ute på företagen, både hos entreprenörer och beställare. Och de som är duktiga börjar ofta närma sig pensionsålder. Här finns det mycket att göra! Inte helt oväntat nämner Anna också miljöfrågor.

– Till skillnad från många andra områden som också ligger i tiden, så finns det ju för miljöfrågor faktiskt en lagstiftning på plats som företagen måste följa. Från och med årsskiftet är till exempel byggherrarna skyldiga att redovisa en klimatdeklaration för nya byggnader [vilken miljöpåverkan på klimatet byggnaden har]. I de flesta fall tror jag att kunden kommer att vilja köpa den klimatdeklarationen av det företag som ska utföra jobbet. Företaget behöver då inte bara kunna göra klimatdeklarationen i sig, utan också kunna producera på ett klimateffektivt sätt. Att som företag ha den kompetensen kommer definitivt att bli utslagsgivande.

Ett område som Anna också nämner är automation, och kompetenser för att möta en byggbransch i för- ändring.

– Det kan vara allt ifrån soptunnor som kan säga till när de är fulla, till smarta energi- och klimatlösningar. Det kommer att krävas en större förståelse för tekniska fastighetslösningar i stort. Byggbranschen kommer också att få nya konkurrenter, inte bara från utlandet, utan från andra håll. Nu för tiden bygger ju till exempel IKEA hus. Produktivitetskravet på byggföretagen kommer därmed att öka. Man måste planera bättre, kanske tänka mer i moduler eller kanske tänka helt nytt. Tittar man 5–10 år framåt så kommer det hända mycket i bygg-branschen.

Det stora byggföretaget.

SERNEKE ÄR EN av Sveriges största byggkoncerner med ett heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling.

– För oss är det viktigt att våra medarbetare utvecklas och känner sig motiverade. Vi har en strukturerad process för hur vi arbetar med kompetensutveckling. Dels för att säkerställa att vi har rätt kompetens inom bolaget och att att medarbetarna har rätt kravutbildningar för att utföra sina arbetsuppgifter, men också för att tydliggöra interna karriärvägar för den som vill gå från till exempel yrkesarbetare till arbets-ledare eller från arbetsledare till platschef.
I Sernekes HR-system kan varje medarbetare se vilka utbildningar man ska gå, bör gå eller som det är önskvärt att man går, kopplat till befattning och arbetsuppgifter. Som exempel har Serneke som krav att alla företagets medarbetare ska genomföra en grundläggande miljöutbildning.

– En utbildning som jag vill lyfta fram är Startkurs arbetsmiljö – BAM, fortsätter Klara. Det är en utbildning som ger dig kunskaper om de viktigaste arbetsmiljöaspekterna och föreskrifterna inom bygg- och anläggnings-branschen. Utöver miljön och arbetsmiljön är juridik ett annat viktigt område som vi satsar mycket på. En bra grundutbildning som jag vill tipsa om här är till exempel Entreprenadjuridik grund

Om du fick tipsa om en utbildning att satsa på inför framtiden, vilken skulle det vara?

– Förutom de utbildningar som jag redan har nämnt så är det utbildningar inom ledarskap. Alla vill vi ha bra chefer och ledare på arbetet. Vilken ledarskapsutbildning man bör gå är individuellt utifrån tidigare erfarenhet, vilka personer man leder och så vidare.

Klara Lindberg, HR-specialist Kompetens-utveckling på Serneke

Några övriga råd till den som funderar på att utbilda sig?

– På Serneke har vi varje år utvecklingssamtal där medarbetaren tillsammans med sin chef går igenom året som varit, sätter mål inför kommande året och planerar in utvecklings-insatser. När utvecklingsinsatser planeras är det viktigt att ha en tydlig tidsplan, som sedan följs upp och utvärderas. En sådan tidsplan kan sträcka sig alltifrån ett år till flera år. Här är det också viktigt att chefen ger medarbetaren stöttning. Om möjlighet finns är det också bra om medarbetaren kan få en mentor. ✖

YH-FLEX

För den som funderar på en längre yrkesförberedande utbildning, som dessutom är gratis och studieme-delsberättigad, så kan en YH-utbildning vara ett alternativ. Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yr- keshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsleverantörer. Under senare år har intresset för att bedriva YH-utbildningar ökat kraftigt. Under 2021 mottog myndigheten 1 238 ansökningar. Av dessa beviljades 426 – utbildningar som tillsammans motsvarar cirka 35 000 utbildningsplatser.

– Poängen med YH-utbildningar är att är att för varje utbildning finns en efterfrågan på just den kompeten- sen från arbetslivet, säger Tommy Olsson, analytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan. Ett år efter avslutad utbildning med examen så har statistiskt sett nio av tio elever som gått utbildningarna jobb, även om det skiljer lite mellan olika utbildningar.

Inom bygg ligger utbildningstiden för flesta YH-utbildningarna mellan 1,5–2 år. Några exempel är Platschef – Bygg och anläggning, Byggprojektör inom BIM och Bygg- och anläggningsledare. Det finns även kortare YH- utbildningar. Dessa kurspaket, som främst är avsedda för de som redan har ett jobb, är ofta framtagna för att ge deltagarna specifika ”skills”. En sorts punktinsatser om man så vill, för att relativt snabbt kunna öka kompetensen där det behövs.

Kurspaketen är som regel också flexibelt utformade. Själva tanken att de ska kunna kombineras ett jobb. Ytterligare ett alternativ till de längre utbildningarna för dig som jobbar, eller tidigare har jobbat i byggbranschen, är YH-flex, en försöksverksamhet som inleddes 2020 och ska pågå fram till 2023. Idén är att den som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av utbildningen ska kunna validera sina kunskaper, och därefter endast behöva gå de lektioner som behövs som komplement. I dagsläget finns 595 YH-flex-platser fördelat på 71 stycken utbildningar. Några relevanta exempel är till exempel elkonstruktör, betongingenjör samt solenergi- och automationstekniker.

– Min bild är att branschen har problem med att rekrytera ledare, arbetsledare och platschefer, säger Tommy Olsson, analytiker på Myndigheten för YH. Då pratar vi både inom husbyggnad, anläggning och infrastruktur. Det största området för oss inom bygg är också just byggproduktionsledare.
Ett annat område som Tommy nämner är digitalisering.

– Just bygg är kanske inte det område där digitaliseringen har kommit längst. Det är tvärtom ett område som halkat efter lite grann. Det tar tid, och en av anledningarna att det tar tid är just att det saknas rätt kompetens för att göra de förändringar som behövs för att effektivisera byggprocessen. Ett bra exempel är införandet av BIM.

Andra kompetenser som Tommy lyfter fram är energieffektivisering och automation.

– Sammantaget kan sägas att det behövs kompetens från produktionsledet med arbetsledning till projektering med digitalisering och BIM, till installation och drift av de färdiga byggnaderna. Det finns behov inom alla de här skedena.

Några tips på hur era kortare kurspaket skulle kunna användas på ett effektivt sätt för någon som jobbar inom bygg?

– Det beror såklart på vilka ambi- tioner man, och vad man har med sig från början. Är man till exempel hantverkare och vill gå vidare åt arbetsledarhållet kan det bli svårt att komma ändå dit med en kortare kurs. Då behöver du generellt gå en lite längre utbildning. ✖

Rivningsföretaget

HAGA R.O.T. SERVICE, som funnits cirka 25 år, river, demonterar och återvinner. Företaget har också en egen återvinningsanläggning där bland annat betong och järnskrot sorteras och återvinns. Man var också tidiga på bollen när det kommer till återbruk, långt innan det vart en ”grej” i branschen. ”Det som kan behållas, det behåller vi och säljer vidare”, som John själv uttrycker det. I dagsläget omfattar personalstyrkan omkring 70 personer. Det huvusakliga uppdragsområdet är Östergötland, men företaget är verksamt över hela Sverige.

Genom årens lopp har Haga R.O.T. Service gått en hel del utbildningar, bland annat inom ledarskap och arbetsledning, BAS-U och BAS-P [grundutbildning för byggarbetsmiljösamordnare med inriktning mot mark och anläggning], miljöansvar, juridik och ÄTA-hantering.

– Vi tycker Byggakademin är bra, säger John Torsell, vd för Haga R.O.T. Service. De är normalt väldigt flexibla och tillmötesgående. Har vi haft problem och stött på någonting vi känner att vi behöver veta mer om, så har det alltid gått bra att ringa och förklara vad vi behöver, så har de satt ihop en kurs med bra kursledare och ett upplägg som fungerar för oss.

Är det några av kurserna ni gått som du tycker sticker ut?

– ÄTA-hantering och juridik har varit några av de bästa kurserna jag gått. Att veta hur regelverket faktiskt fungerar. Många tjänster har vi tidigare gjort i princip gratis, när det i själva verket är någonting vi hade kunnat ta betalt för. Det betyder naturligtvis jättemycket.

John Torsell, vd för Haga R.O.T. Service

Hur har det fungerat att kombinera utbild- ning med jobb?

– Det har gått väldigt bra. Kurserna har varit från en dag till fyra dagar. Själv är jag lite allergisk mot de här kurserna på nätet, även om de säkert fungerar för många. Jag är mer en social män- niska. Jag vill träffa och prata med folk, även om just det har varit svårt nu under pandemin.

Hur mycket betyder priset för en utbildningen?

– Ett vanligt argument är ju att ”Här utbildar jag personal, och sedan säger de upp sig och börjar någon annanstans”. Visst, det är tråkigt om det händer. Men jag har alltid tyckt det är värt tiden och pengarna. Jag ser det hellre som att har inte råd att INTE utbilda personalen. Den som kan mer blir ju också mer självgående. ✖

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.