När kunden inte betalar

En situation som de flesta hantverkare någon gång funnit sig i är när kunden, oavsett om det handlar om en privatperson, ett företag eller en myndighet, inte betalar. Men vilka påtryckningsmedel har du egentligen till hands som entreprenör, utöver att gå till inkasso eller fogden? Kan du till exempel ”konfiskera” ett kök som du monterat, avbryta installationen av vatten/el eller vägra att lämna ut nycklarna till ett garage som du byggt?
När kunden inte betalar

Att inte få betalt är ett scenario som inte tilltalar någon entreprenör, och om summan är stor nog kan det få stora konsekvenser för ett mindre företag. Däremot: en missad/försenad betalning behöver inte nödvändigtvis per automatik göra en kund till en dålig kund, och som entreprenör bör du alltid fundera över vilken relation du vill ha med din kund i framtiden, innan ”hårdhandskarna” åker på. Med detta sagt är det samtidigt också viktigt att du faktiskt agerar, och inte bara låter tiden gå. 

Men vad är egentligen okej och inte okej att göra som entreprenör när kunden stängt plånboken, och kanske till och med brutit kontakten? Låt oss titta på några vanliga frågeställningar. Till vår hjälp har vi Martin Peterson, entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening.

AVBRYTA ARBETET 

Som entreprenör har du, både vid konsumententreprenader och kommersiella entreprenader, rätt att avbryta arbetet om kunden inte betalar. 

Vid konsumententreprenader kan arbetet avbrytas på obestämd tid, och även hävas om kunden fortsatt sitter på betalningen. Du har även rätt att avbryta arbetet om det finns ”starka skäl” att anta att konsumenten inte kommer att betala i tid. Enlit konsumenttjänstlagen är du dock skyldig att såvitt möjligt utföra ”arbete som inte kan uppskjutas utan risk för allvarlig skada för konsumenten”.

Vid kommersiella entreprenader där standardavtalen AB 04 eller ABT 06 ingår i det aktuella avtalet får arbetet avbrytas högst en månad, varefter entreprenören antingen är tvungen att fortsätta arbetet eller häva det. 

 

”När någonting är monterat, fastspikat eller fastskruvat räknas det som fast egendom”

 

– ”Allvarlig skada” för beställaren vid konsumententreprenader kan till exempel vara om man öppnat upp ett tak, som sedan skulle kunna skadas av väder och fukt om arbetet inte fullföljs, säger Martin. Då är man som entreprenör skyldig att fortsätta arbetet, eller åtminstone täcka över taket på ett sätt som gör att det inte riskerar att skadas för att arbetet avbrutits. 

Låt oss säga att du håller på att installera el eller vatten hos en kund, som sedan inte betalar. Har du rätt att avbryta arbetet, med konsekvensen att kunden står utan el eller vatten under en tid?  

– Det finns ingenting i lagen som säger att du är skyldig att fortsätta ett sådant arbete vid utebliven betalning. Däremot har du inte rätt att koppla ur exempelvis el eller vatten när det inte har med det aktuella arbetet att göra, även om det är du som entreprenör som installerat det tidigare.  

ÅTERTA MATERIAL 

Martin Peterson, entreprenadjurist på Sveriges Byggindustrier.

Som entreprenör har du vid utebliven betalning rätt att behålla/återta material och andra lösa föremål som avsatts för det aktuella arbetet. Detta gäller dock inte fast egendom, och material som kan anses höra till fastigheten, även om det är du som monterat det. 

– Lite förenklat kan man säga att du har rätt att återta löst liggande byggmaterial och andra lösa föremål från arbetsplatsen, säger Martin. När någonting är monterat, fastspikat eller fastskruvat räknas det som fast egendom som tillhör huset. Detta gäller även halvfärdiga projekt, om du till hälften har färdigställt en veranda eller ett kök till exempel. Sedan kan det ju rent praktiskt vara så att kunden inte har vetskap om att du monterat köket ena dagen och monterat ned det den andra på grund av utebliven betalning, men formellt sett så bryter du mot lagen om du gör det, och det är självklart inget vi uppmuntrar. 

Vad gäller för byggmaterial och maskiner på arbetsplatsen som kunden tillhandahållit? 

– Som entreprenör har du faktiskt rätt att behålla lösa saker som överlämnats till dig av beställaren eller ”som av annan orsak befinner sig i entreprenörens besittning” som det står i lagen, säger Martin. Det gäller tills att arbetet är betalt eller, i de fall det föreligger en tvist om betalningen, tills att kunden ställt godtagbar säkerhet för det belopp du krävt. Som tidigare omfattar det inte fast egendom, alltså saker som blivit monterade, eller saker som inte har med arbetet att göra. Dock så ”beslagtar” du alltid egendom på egen risk. Skulle det visa sig att du inte hade rätten på din sida så kan du senare bli skadeståndsskyldig. 

VÄGRA ATT LÄMNA UT NYCKELN

– Nej, en nyckel räknas alltid som fast egendom så länge dörren är monterad, säger Martin. Vid godkänd slutbesiktning är du skyldig att överlämna nycklarna till konsumenten, även om fakturan inte är betald och/eller det råder en tvist om betalningen. 6

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.