”Moderna tätskiktssystem håller tätt”

”Moderna tätskiktssystem håller tätt”

Mer än hälften av alla tätskikt läcker, trots korrekt montering. Det menar försäkringsbolaget Länsförsäkringar i en pressrelease, med hänvisning till forskningsinstitutet RISE stora tätskiktsundersökning tidigare i år. Hos branschorganisationen Byggkeramikrådet framhåller man testets vikt, men att det också ska ses i ljuset av ett ständigt pågående förbättringsarbete som redan kommit väldigt långt. Budskapet från Byggkeramikrådet är tydligt: Dagens tätskiktssystem är säkra.

53 procent av alla tätskikt håller inte tätt, trots korrekt montering. Orden i försäkringsbolagets pressrelease var dramatiska. I sak var återgivningen korrekt, baserat på det testresultat som forskningsinstitutet RISE presenterat efter utfört tätskiktstest på uppdrag av både Länsförsäkringar och branschorganisationen Byggkeramikrådet (BKR).

Branschorganisationens vd Ralf Jerad är dock snabb att tona ned pressreleasens alarmerande budskap.

– Det är andra gången som BKR är med och gör detta test, där vi ger uppdraget till forskningsinstitutet RISE, säger han. Det man ska komma ihåg är att det här är ett mycket omfattande test, som tar åtta månader att genomföra.


Ralf Jerad, vd för branschorganisationen Byggkeramikrådet.

BKR ser ett viktigt värde i att landets mest ansedda testinstitut RISE sätter branschens tätskikt på prov. Det är en viktig del i hela branschens utvecklingsprocess, där materialen verkligen sätts på prov. 

RISE testförfarande följer gällande Europastandard för hur ett sådant här test ska gå till. I rutan i anslutning till denna artikel finner du närmare beskrivning om hur testet går till. Kortfattat så testas vattentäthet runt genomföringar som utsätts för att båda fyllas med vatten samt sprutas med ömse varm och kallt vatten, om och om igen.

– När man tittar på resultatet, då är det också viktigt att man kan se det i sitt hela sammanhang, belyser Ralf. Testet följer EU-norm, där täthet är en del, ånggenomgångsmotstånd och stresstålighet ett helt annat moment. Det är inte bara ett testmoment, utan består av många olika tester. Det är klart att av 19 testade system så kanske man vill att 15-18 ska klara allt utan anmärkning, men det är otroligt svårt att nå det.


Alltmer tryggt. Tätskikt i badrum har blivit allt bättre och alltmer säkert, förutsatt att montören skött monteringen korrekt. En slutsats som även testinstitutet RISE stödjer efter sitt omfattande test av marknadens tätskiktssystem.

I testförfarandet så monteras tätskikten på spånskivor.

– Spånskivor används eftersom det är enkelt att arbeta med och för att det är billigast. Samtidigt är spånskivor extremt känsliga för fukt. Minsta lilla droppe ger en mörk fläck på spånskivan, säger Ralf och fortsätter:

– Ytorna som testas plattsätts heller inte, som den skulle ha gjort i ett riktigt våtrum. Därför är det tätskiktet i sig självt som stresstestas genom olika temperaturcykler. I testets mening är det förstås ett läckage, men det är stor skillnad på testet och den verklighet som råder i ett vanligt badrum.

SPÅR AV FUKT NOTERADES

De mycket omfattande tester som RISE genomför ska simulera 30 års livslängd. I det aktuella testet kunde spår av fukt noteras på 10 av de 19 testobjekten. Men i samtliga fall av noterad fukt rörde det sig alltså om en mindre ytlig fläck på spånskivorna, där fukten alltså inte gått igenom skivan.

– Man bokstavligt talat sprutar vatten mot tätskikten och lägger dem även under vatten. En liten droppe som går igenom ger förstås en tillsynes stor fläck på en spånskiva, påminner Ralf. Därför är jag inte förvånad över resultatet. Jag vill tvärtom mena att det är ett bra resultat som visar att branschen går åt helt rätt håll.

Tidigare har golvbrunnarna setts som den svaga punkten i våtrummet.

– Idag är det inte längre där vi ser problemen, förutsatt att du följer monteringsanvisningar och är noggrann, menar Ralf. De ställen där vi idag kan se läckage är mer vid rörgenomföringar, vilket i viss mån beror på att produkterna också ska klara flera olika miljöbedömningssystem. Jag vill inte kalla det för ett problem, men i förhållande med kvalitet så finns där en viss motsägning.


Mer säkert idag. Anslutningen mot golvbrunnen har tidigare setts som en riskfaktor. Något som branschen adresserat och där problemet inte längre är ett faktum. Dagens tätskiktssystem erbjuder ett fullgott skydd, givet att monteringen sköts korrekt.

Utrymme för förbättring. Det vore fel att utpeka korrekt utförda rörgenomdragningar som ett problem. Det är de inte. Men i ett ständigt förbättringsarbete av tätskiktssystem i en helhet är det idag ändå här som fokus ligger på ytterligare förbättring.

Produktutvecklingen inom tätskiktsmaterial pågår dock ständigt. Och det är just i det ljuset, produktutveckling, som RISE vetenskapliga test bör ses. Ett resultat för branschen att förhålla sig till i arbetet med att göra dagens tätskiktssystem ännu säkrare.

“De gånger vi nås av information om fall där våtrummets tätskikt läcker så har vi snabbt kunnat konstatera att felet uppstått på grund av slarv från montören”

– Ralf Jerad, vd för branschorganisationen Byggkeramikrådet.

Det betyder däremot inte att de tätskiktsystem som redan finns på marknaden är sårbara.

– Följer montören alla anvisningar, då vågar jag påstå att det inte är några problem alls, säger Ralf Jerad. BKR får inte kännedom om allt, men de gånger vi nås av information om fall där våtrummets tätskikt läcker så har vi snabbt kunnat konstatera att felet uppstått på grund av slarv från montören.

– Man har helt enkelt inte följt monteringsanvisningarna till punkt och pricka. Vi ser också att anmärkningarna mot våtrum har minskat, däremot kan vi se att de tilltagit i köksmiljö. I köket är det inte alltid vår bransch material som brustit, då ett kök ofta har plastmattor, parkett eller liknande.


Utvecklingen går framåt. Mycket har hänt på tio år. Äldre tätskiktssystem, och då i synnerhet anslutningen mot golvbrunnen i synnerhet, är en riskfaktor för hushållen att förhålla sig till. Däremot kan hushållen känna sig trygga i dagens moderna våtrumssystem, förutsatt att de är korrekt monterade.

Han avslutar intervjun med att än en gång tona ned pressreleasens alarmerande budskap.

– Vi vill inte att folk ska vara oroliga för att deras våtrum plötsligt ska börja läcka, säger han. Det är inte det som testresultatet pekar på och det är inte därför som RISE har gjort det här testet. 

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER