Minska avtrycket med klimatsmart takelement från Lett-Tak

Minska avtrycket med klimatsmart takelement från Lett-Tak

Ett läge där byggbranschen alltjämt står för runt 40 procent av de globala CO2-utsläppen och 40 procent av det producerade avfallet, är produkter som Lett-Taks nya, träbaserade takelement Lett-Tak Wood precis vad klimatdoktorn ordinerat.

Elementet är tillverkat av Kerto LVL, ett stabilt material av laminerat träfibermaterial med hård yta som möjliggör långa spännvidder, och klarar installation av solpaneler. Det tar också betydligt mindre resurser i anspråk att producera, och är återanvändbart, energieffektivt på grund av dess goda isolerande egenskaper samt nästan till 100 procent återvinningsbart.

Enligt Lett-Tak ska det träbaserade elementet kunna minska klimatavtrycket med en femtedel jämfört med stålprofiler och en fjärdedel jämfört med håldäck i betong.

Läs mer på www.lett-tak.no/sv.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.