Mätreglerna för hus ska ändras

Den svenska standarden för areamätning av hus görs om. Förhoppningen är att det nu ska bli färre rättsliga tvister på grund av felmätningar.
matregler872x500

Felmätningar är ett utbrett problem, med en ny standard och rätt verktyg ska rättstvisterna minska.

Hur stor är egentligen din bostad? Enligt Swedish Standards Institute, SIS, är det allt för många som har ett felaktigt svar på den frågan.
   SIS uppger att felmätningar av bostäder är ett relativt utbrett problem, vilket kan leda till rättsliga tvister mellan köpare och säljare. Ofta följer tunga juridiska och ekonomiska konsekvenser.

Ny mätstandard
Nu ska det bli ändring. SIS är i färd med att utarbeta en reviderad version av den mätstandard som används vid allt från bygglov och projektering till förvaltning och hyressättning.
   Den nya utgåvan av ”Area och Volym för husbyggnader – Terminologi och mätregler” ska innehålla ett flertal förtydliganden och troligen några tillägg, enligt SIS. Målgruppen är arkitekter, areamätare, byggföretag och andra sakkunniga inom byggplanering och mätningsfrågor.

Samarbete med många
Arbetet med att ta fram den nya standarden görs i samarbete med såväl byggbolag som organisationer och myndigheter. Förhoppningen är att få in gott om erfarenheter från alla som berörs.
   SIS är en ideell organisation med kunder och medlemmar från både privat och offentlig sektor.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.