Månadens rättsfall: Anställda med kriminellt förflutet?

2017 trädde ett antal nya anbuds- och upphandlingslagar i kraft, som säger att en leverantör ska uteslutas från en upphandling om personer i företaget är dömda för vissa brott och att detta även ska kontrolleras. Vad innebär det här för dig som entreprenör, om du till exempel har en anställd med ett kriminellt förflutet? Gäller det alla brott? Alla anställda? Och viktigast av allt, riskerar det att påverka vilka jobb du kan ta?
Månadens rättsfall: Anställda med kriminellt förflutet?

Som leverantör kan du uteslutas från en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) om personer i ledande i ställning i företaget har dömts för vissa brott.

Låt oss börja med en konkret fråga från en byggföretagare i Stockholmsområdet:

”En av våra anställda är med i belastningsregistret. Det rör sig om olovlig körning och ringa narkotikabrott. Som jag förstår det är du som entreprenör, på grund av de nya upphandlingsreglerna, skyldig att lämna in belastningsregisterutdrag när man vunnit en upphandling. Stämmer det? Och kan min anställdes tidigare domar i så fall äventyra att vi får jobbet?” 

”De nya upphandlingsreglerna” som byggföretagaren pratar om är mer specifikt en skärpning av LOU, lagen om offentlig upphandling (2016:1145) som började att gälla januari 2017 – efter tre EU-direktiv som klubbades igenom redan 2014. 

Med de nya lagarna utökas skyldigheten för upphandlande myndigheter att utesluta sådana leverantörer som gjort sig skyldiga till vissa brott. De innebär också att en vinnande leverantör ska kontrolleras före tilldelning av kontrakt. 

Vilka brott gäller det då mer specifikt? Och berör det alla i företaget? Riskerar jag uteslutning om jag till exempel har en snickare som är dömd för misshandel, eller om den nya styrelseledamoten har ett narkotikabrott från sin ungdomstid?

Till att börja med omfattar lagen endast vissa brott, mer bestämt organiserad brottslighet, bedrägeri bestickning/korruption, penningtvätt, terroristbrott (eller finansiering av terrorism) samt människohandel. För att uteslutning ska vara aktuell enligt LOU ska den person, eller de personer, som dömts för dessa brott ingå i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller vara behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören (vd till exempel). 

Problemet när det kommer till att faktiskt tillämpa lagen är att både polisen och upphandlingsmyndigheten i en gemensam skrivelse har sagt att belastningsregisterutdrag, så som de fungerar idag, ”av integritetsskäl” inte kan lämnas ut till myndigheter i samband med offentliga upphandlingar inom lagens ramar. Vad är det egentligen som gäller? 

Maria Andersson, entreprenadjurist på Stockholm Byggmästareförening.

Maria Andersson, entreprenadjurist på Stockholm Byggmästareförening.

– Vad polisen och upphandlingsmyndigheten menar är att man i dagsläget inte kan lämna ut från belastningsregistret vad som efterfrågas i LOU, säger Maria Andersson, entreprenadjurist på Stockholm Byggmästareförening. Dels är det bara möjligt för personer att begära ut sitt eget registerutdrag, med andra ord kan till exempel arbetsgivaren inte göra det. Dels är det heller inte möjligt att endast få ett utdrag över de brott som omfattas av LOU, utan man får då hela registret. Det är allt eller inget som gäller, och det är just det som man menar är integritetskränkande.

Så det innebär i praktiken att brottsregisterutdrag aldrig kan begäras i samband med upphandlingar, trots att det står i LOU? 

– Som det ser ut inom Sverige idag, ja. I andra länder kan utdragen vara utformade på så sätt att det går att använda på avsett vis.

Det upphandlingsmyndigheten rekommenderar är att man istället begär ut en så kallad sanningsförsäkran, där ett företag genom att signera ett dokument på heder och samvete intygar att man uppfyller de krav som ställs av LOU, till exempel då att man inte har personer i ledande ställning som är dömda för de listade brotten. Problemet är ju att den upphandlande myndigheten då måste lita på företagets ord. Och det har också skapat diskussioner. Hur lätt är det för ett företag att ljuga om de här sakerna?

Riskerar man något, utöver uteslutning ur upphandlingen, om man som företag inte talar sanning i sin sanningsförsäkran?

– När det gäller själva upphandlingen, då blir du utesluten med en gång. Skulle den upphandlande myndigheten vilja gå vidare skulle företaget eventuellt kunna drabbas av ett skadeståndskrav och brottet ”osann försäkran” enligt brottsbalken skulle eventuellt kunna bli aktuellt för den specifika fysiska personen.  

Så för att sammanfatta: De nya lagarna omfattar inte några personer dömda för brotten listade i LOU om de inte har en ledande ställning på företaget?

– Det stämmer. Sedan finns det ju andra lagar och regler där man kan komma in på det här när man använder sig av brottsregistret. Om det är någon som ska jobba med barn till exempel, eller inom ramen för vissa verksamheter och utbildningar, men då är det andra regler än LOU som gäller. 

Några andra råd till byggföretagare vid en upphandling, med eller utan anställda med ett belastningsregister? 

– Det är jätteviktigt att man verkligen går igenom vilka krav som ställs i upphandlingen, att man tittar på de personer i ledande ställning som berörs av LOU, och att de inte är dömda för de brott som listas. Ställs det några ytterligare krav i upphandlingen, till exempel om arbete ska utföras hos privatpersoner eller andra känsliga områden. Några mjuka parametrar som eventuellt skulle kunna ställa till problem? Skulle någonting vara oklart så kan du alltid avvända ”fråga-svar”-sektionen i upphandlingen, och där är myndigheten enligt lag skyldig att svara dig.

____________________________________________________________________________________________________

Uteslutning vid
Offentlig upphandling
Så säger lagen:

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) kan en leverantör uteslutas från att delta i en upphandling av ekonomiska skäl. Det kan till exempel vara att ett företag är försatt i konkurs, är föremål för tvångsförvaltning eller har obetalda skatter eller sociala avgifter. En leverantör kan också uteslutas av miljö-, social- eller arbetsrättsliga skäl – till exempel om ett företag inte kunnat tillhandahålla en säker arbetsplats, om de anställda jobbat för många timmar eller om ID06-reglerna inte följts. 

En myndighet är däremot alltid skyldig att utesluta en leverantör med personer i ledande ställning (som ingår i leverantörens förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan, eller är behöriga att företräda, fatta beslut om eller kontrollera företaget) är dömda för något av följande brott: organiserad brottslighet, bedrägeri, korruption, penningtvätt, terrorist- brott (eller finansiering av terrorism) samt människohandel.

 

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER