Lyckade tester med återvunnen betong: ”Bra för miljön och effektivt”

Lyckade tester med återvunnen betong: ”Bra för miljön och effektivt”

Håldäck med återvunnen betong håller samma kvalitet, som vid traditionell produktion. Det visar Byggelements senaste tester.
– Det är både bra för miljön och ett effektivt sätt att hantera restmaterial från produktionen, säger Johan Seljeson, fabrikschef på Byggelements fabrik i Hallstahammar.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av kompletta stomsystem i betong och prefabricerade betongelement.

Nyligen genomförde Byggelement lyckade provgjutningar där spillet återvunnits och ersatt tio procent av ballasten i nya håldäck.

– Vi har en maskin på plats som först grovkrossar det överblivna materialet och sorterar ut armering och betong. Sedan krossas det ned i mindre fraktioner som man kan använda vid gjutning, säger Johan Seljeson, fabrikschef på Byggelements fabrik i Hallstahammar i ett pressutskick.


Maskinen som grovkrossar spillmaterialet i betong.

Håldäck tillverkas alltid i fullbredd och sågas därefter till rätt geometri. Denna process gör att det uppstår mer spill än vid tillverkning av andra betongprodukter.

– Tanken är att i framtiden kunna etablera en krossanläggning på plats. Det skulle kunna ske exempelvis en gång om året. Vi är redo att börja återvinna när lagret av överblivet material blivit tillräckligt stort, säger Seljeson.

SAMARBETAR MED SWEROCK

Byggelements tester görs i samarbete med systerbolaget Swerock. Den senare är en av landets största leverantörer av ballast och är en aktör, som jobbar kontinuerligt för att utveckla material och processer med mindre miljöpåverkan.

– Testerna har varit lyckade och vi har ett utmärkt samarbete med Swerock som varit väldigt drivande och fått till en bra produkt åt oss.


Lyckade tester med krossad betong.

Notervärt är att Byggelements fabrik i Katrineholm också dragit igång tester för att efterleva Byggelements kvalitetskrav.

– Vi vill minska vår miljöpåverkan och det känns helt rätt att vi tar ansvar för vårt restmaterial och jobbar mer cirkulärt, säger Juhani Larsson, platschef i Katrineholm. På det här sättet minskar vi också behovet av att köpa in ballast i form av krossat berg som ju är ett så kallat jungfruligt material som bör hanteras med stor respekt.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.