Lura tjuven!

Så skyddar du dina verktyg mot stölder och inbrott.
Lura tjuven!

Varje år stjäls verktyg för miljardbelopp i Sverige. Bara under 2017 anmäldes, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 5 444 inbrott på byggarbetsplatser  – en ökning med hela 56 procent sedan 2014.

Det genomsnittliga värdet för en stöld på en byggarbetsplats är 30 000–40 000 kronor, men ofta kan det bli betydligt dyrare än så. En snabb till i nyhetsflödet avslöjar till exempel stölder av verktyg och maskiner i Oskarshamn (250 000 kr), Kalmar (160 000 kr) och Trelleborg (56 000 kr) – bara under september, 2018.

Generellt sett är möjligheten att få tillbaka verktyg och maskiner vid stölder väldigt liten. I snitt klaras en av tio stölder från byggarbetsplatser upp, och utan märkning är verktygen i princip omöjliga att spåra om de skulle hittas vid ett senare tillfälle.

En aspekt som vi ska återvända till är emellertid det relativt stora mörkertalet när det kommer till verktygsstölder. Utöver höga självrisker och låg tilltro att återfå̊ stulen utrustning har stölder i viss mån också blivit en accepterad del av yrkeskulturen – en naturlig ”baksida” som helst bör hanteras internt, snarare än att blanda in rättväsendet och riskera att skada företagets rykte.

STORA INDIREKTA KOSTNADER

Ett företag som tidigt tagit ställning för att anmäla samtliga stölder är byggjätten PEAB som redan 2009 lanserade det egna anmälningssystemet PoFa som gör det möjligt att upprätta anmälningar direkt på arbetsplatsen – som sedan skickas direkt till både polis och försäkringsbolag.

Peter_Martin_PEAB_Porträtt

PePeter Martin, säkerhetschef på Peab.

– När jag började 2007 fanns det egentligen ingen samlad bild av hur mycket verktyg som stals, säger Peter Martin, säkerhetschef på Peab. Efter att vi börjat använda PoFa ökade antalet anmälningar under tre, fyra år, vilket främst berodde på att fler stölder anmäldes med det nya systemet. Under 2010-talet har vi sedan legat relativt konstant på cirka 300–400 anmälningar om året. Under 2018 har vi kunnat se att stölderna ökat något, trots att vi ännu inte fastställt statistiken. Meningen med PoFa-systemet är alla stölder ska registreras och anmälas, oavsett värdet på det som stjäls. Syftet är att vi ska kunna bilda oss en uppfattning av vad som stjäls, sammanställa en statistik och sedan titta på hur vi bäst kan förebygga stölderna.

Att sätta en prislapp på byggstölderna är ingen enkelt uppgift. Värdet på den stulna utrustningen är en sak, men som regel tillkommer också indirekta kostnader i form av förseningar, skadegörelse i samband med inbrott, problem med arbetstillstånd högre försäkringspremier – kostnader som inte sällan vida överstiger det faktiska anskaffningsvärdet.

I väntan på aktuell svensk statistik kan vi titta på en studie publicerad av företaget RS Means 2004 där det sammantagna värdet av stulna verktyg och maskiner beräknades till cirka 2 procent av den totala omsättningen för de amerikanska byggföretagen.

Det här är en problematik som Peter Martin är väl bekant med.

– Ett tag hade vi till exempel en hel del problem med metall- och kopparstölder, där man ofta stal kabel till kranar och andra maskiner. Den kabeln kostar kanske några tusenlappar att ersätta, men står kranen stilla en arbetsdag så har du plötsligt ganska stora kostnader för företaget.

EN SKRUVDRAGARE OM DAGEN

En stor del av statistiken från anmälningssystemet PoFa finns sammanställd i en rapport sammanställd av Malmö Högskola i samarbete med Sveriges Byggindustrier och Peab. Av rapporten framgår det till handverktyg (med tillbehör) är vad som stjäls mest på byggarbetsplatserna. Tillsammans står kategorin för omkring 65 procent av de anmälda stölderna, följt av mindre maskiner, byggnadsmaterial och arbetsutrustning. Det mest populära verktyget för tjuvarna är skruvdragare som står för mer än en femtedel av stölderna, följt av elektriska sågar (14 %), borrmaskiner (11 %), mätinstrument (10 %) och spikpistoler (5 %). Av statistiken framgår även att ny utrustning är betydligt stöldbegärligare än äldre

– Generellt kan man säga att man stjäl det som är lätt att ta med sig, och som man vet att det finns en marknad för, säger Peter Martin. På Peab försvinner ungefär en skruvdragare om dagen. Maskiner och fordon försvinner betydligt mer sällan, det är knappt ett par stycken om året det handlar om. Det är på nivån att vi egentligen inte ser det som ett problem. Ett undantag är vibrationsmaskiner, som det trots allt stjäls en hel del av, trots att de väger ganska mycket och kräver att man har både lastbil och lyft med sig. Personligen tror jag det beror på att tjuvarna många gånger själva jobbar inom byggbranschen och själva vill kunna använda utrustningen.

Tjuvar som stjäl verktyg

Övervakningsbilder från en byggplats i Årsta, april 2018, där verktyg stals till ett värde av 340 000kr.

Verktygstölder sker såväl på inhägnade och låsta områden som från verktygscontainrar/bodar och fordon. Enligt statistiken är platser där många människor är i rörelse i närhet av större vägar mer utsatta. Som regel är stölderna även förhållandevis välplanerade, vilket tyder på god insikt i byggbranschens rutiner och utrustningens värde.

– Det vanligaste är fortfarande att man går in i containrar, även om det även stjäls ute på byggarbetsplatser, säger Peter Martin. En del verktyg försvinner också från bilar, främst på byggservicesidan.

Att göra sig en tydlig bild av vilka som står för verktygsstölderna är inte helt lätt beroende på att uppklarningsprocenten är så pass låg. I Peabs fall är det till exempel ”mindre än 5 procent” av den stulna utrustningen som återfås.

– Dels har vi de ”traditionella” tjuvarna i samhället som stjäl för att exempelvis finansiera missbruk och liknande, dels mer eller mindre organiserade kriminella ligor som ofta begår ett större antal stölder under begränsad tid i samma område, säger Peter Martin.

SÄKERHETSMÄSSIG SAMVERKAN

Hur är det då med det stora mörkertalet för verktygsstölder? Ett välkänt problem är att de höga riskerna sällan ens täcker kostnaden för stölderna.

– För oss på PEAB är det bara i undantagsfall som värdet av det stulna gjort det ”lönsamt” att betala självrisk. Men det handlar ju också om att vi inte vill göda en kriminell verksamhet.  Och om inte företagen anmäler så finns ju inte problemet. När jag kom till Malmö med det då ganska nya PoFa-systemet hävdade polischefen i Malmö att stölder på byggarbetsplatser är inte var ett problem. Jag tror de hade räknat till ett 100-tal stölder på byggarbetsplatser under ett år, vilket såklart var ganska långt ifrån sanningen.

När det kommer till att skydda sina verktyg betonar Peter Martin ordning och reda samt en hög säkerhetsmedvetenhet på arbetsplatsen.

– Ofta är det först vid inventeringar som man upptäcker att verktyg saknas, och i bästa fall stöldanmäler dem. Men det är inte så det fungerar i vår värld. Man kan ha svinn på gips, men inte på verktyg. Man bör också använda sig av den teknik som finns tillgänglig. På Peab har vi i vissa fall kunnat minska stölderna till i stort sett noll genom att installera kameror med intelligent bildanalys. När någon tar sig in på byggarbetsplatsen så larmar kamerorna till en operatör som antingen kan göra ett högtalarutrop eller skicka väktare och polis till platsen. Vi har också ett stort projekt där vi jobbar med DNA-märkning, vilket har lett till att polisen betydligt oftare kontaktar oss idag angående upphittade verktyg än för ett par år sedan. Verktyg med DNA-märkning är dessutom inte lika stöldbegärliga eftersom många av de som handlar med stulen utrustning inte vill ha dem.

Milwaukee one-key

Med Milwaukees digitala plattform ONE-KEY kan du låsa verktygets strömbrytare och reglage på distans om det skulle bli stulet.

Teknik i alla ära. Men vilka råd har du till ett mindre företag med väldigt begränsade resurser att lägga på stöldskydd?
– Någonting jag tror starkt på är säkerhetsmässig samverkan. På många byggen där flera firmor jobbar samtidigt, till exempel när det byggs nya stadsdelar, ser man att det finns många olika säkerhetslösningar bevakningsfirmor. Hade man istället gjort någonting gemensamt så hade man troligtvis fått en mycket bättre effekt. På vissa ställen skulle jag påstå att man hade kunnat hyra in en väktare från ett bevakningsbolag som kunnat bevaka hela området på ett effektivt sätt.

Med ett spårniningssystem som ABAX Mini kan du lokalisera och spåra försvunnen utrustning i en digital karta och även få hjälp av ett vaktbolag vid behov. Foto: Morten Rakke

Uppkopplade verktyg och molnbaserade plattformar blir allt vanligare på marknaden idag. Är det någonting ni använder?
– Inte systematiskt som det ser ut idag, även om vi såklart har tittat på det. För större entreprenadmaskiner och fordon använder vi GPS-baserade system med transponder och sändare, men då är vi inne mer på anläggningssidan. Det har också att göra med att vissa försäkringar kräver att till exempel fordon ska ha ett visst skydd.

6 tips för en säkrare arbetsplats

  1. Arbetsplatsen

Statistiken visar att tjuvar fördrar byggarbetsplatser nära större vägar, gärna med begränsad insyn och lättforcerade stängsel och äldre, mekaniska lås. Använd moderna, godkända lås och komplettera dessa med larm och uppkopplade övervakningskameror. Se även till att ha tydliga skyltar som varnar eventuella tjuvar. En upplyst byggarbetsplats är en ett stort steg på vägen mot färre inbrott. Komplettera gärna med en eller flera rörelsedetektorstyrda ljuskällor.

  1. Förvaring

Placera om möjligt bygg- och förrådsbodar så att det blir svårt att köra upp bredvid dem. Stäng av tillfartsvägar med tillfälliga bommar eller andra åtgärder som gör det svårare att komma fram till arbetsplatsen. Placera aldrig dieseltankar vid infarten och installera låsbara lock, slangningsskydd och larm. Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som handverktyg och mätinstrument i låsbara verktygsskåp med klass 3-lås eller högre. Kan skåpet dessutom låsas in bakom en gallergrind eller i en container – ännu bättre! Undvik även om möjligt att förvara stöldbegärlig utrustning i bilen, eller installera åtminstone en låsbar skåpinredning för dina dyrgripar.

  1. Uppkopplade verktyg

Att så gott som alla verktyg nu för tiden är uppkopplade mot verktygstillverkarnas egna appar och mjukvaror gör att du många gånger har tillgång till funktioner som kan vara ovärderliga om verktyget blir stulet. Med Milwaukees digitala plattform ONE-KEY kan du till exempel låsa verktygets strömbrytare och reglage på distans och även dölja det för andra ONE-KEY användare. Skulle du behöva låna ut ditt verktyg är det bara att skapa ett gästkonto.

  1. GPS-tracking

Med dagens GPS-teknolog i elektroniska körjournaler spåras fordon över hela världen. Men även spårning som bluetooth och radiospårning används för utrustningskontroll av verktyg och maskiner, som har ett värde på någon tusenlapp och uppåt som kan vara värda att tracka. Ett alternativ är ABAX Mini som är en lättinstallerad och robust spårningsenhet som varnar ägaren när utrustningen lämnar ett förbestämt område och dessutom lokaliserar dess exakta position dygnet runt på en digital karta. Om så önskas kan man även få hjälp av ett vaktbolag för att återfå grejerna. Systemet kommer även i en större version för bilar, traktorer, containrar, släpvagnar och större maskiner.

  1. DNA-Märkning

Att märka verktygen är en förutsättning om du vill ha chansen att återse dem vid stöld. Men etiketter och märkpennor är en smala sak för en dedikerad tjuv att avlägsna, och brännstämplar är ingen optimal lösning om du en dag skulle vilja överlåta eller sälja ditt verktyg. Då är DNA-märkning en bättre idé, en förhållandevis billig och osynlig vätska som penslas på verktyget och sedan i princip är omöjlig att avlägsna. Varje flaska innehåller en unik DNA-kod som du registrerar i en internationell databas. Verktyget är sedan sökbart för polis i hela Europa. Märk-DNA används idag av flera stora svenska byggföretag och har redan använts som bevis i över 1 000 domar i Europa. En av de mer populära produkterna på marknaden idag är SmartWater, där ett kit med tillhörande varningsetiketter ligger på omkring 700 kr.

  1. Se över din försäkring

Vad hamnar självrisken på om tjuven skulle vara framme? Tänk också på att försäkringsbolagen som regel endast betalar marknadsvärde för dina verktyg, inte vad det kostar dig att införskaffa nya.

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER
Det här är en annons | Till sajten >