LOXAM och Ramirent första uthyraren att få SBTi-certifiering

Får sin reduktionsplan godkänd av Science Based Targets Initiative
LOXAM och Ramirent första uthyraren att få SBTi-certifiering

Ramirent och LOXAM Groups reduktionsplan har fått godkänt av Science Based Targets Initiative (SBTi). Koncernen blir därmed första uthyrningsleverantören att uppnå certifieringen.
– Vi är glada över att Science Based Targets initiative har bekräftat att relevansen av vår miljöpolicy ligger i linje med Parisavtalet, säger Alice Hénault, Group Strategy and Development Director på LOXA.

Ramirentgruppen tillhör sedan 2019 franskeuropeiska Loxamkoncernen, som är ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrningsbranschen och världens fjärde största maskinuthyrningsbolag för anläggningsmaskiner.

Nu har Ramirent och LOXAM, som första uthyrningsleverantör, fått sin lösning för minskning av växthusgaser (GHG) validerat av vetenskapligt baserade mål (SBTi)

Koncernen har åtagit sig att minska de direkta utsläppen med 50 procent (Scope 1 och 2) och de indirekta utsläppen med 30 procent (Scope 3) till år 2030.

“I LINJE MED PARISAVTALET”

Över 80 procent av Ramirents befintliga maskiner klassas idag som gröna maskiner och företaget vill vara den ledande hyresaktören i en grönare bygg- och anläggningsbransch.

– Vi är glada över att Science Based Targets initiative har bekräftat att relevansen av vår miljöpolicy ligger i linje med Parisavtalet, säger Alice Hénault, Group Strategy and Development Director på LOXAM i ett pressmeddelande.

– Vi har stöttat detta initiativ från första början, eftersom vi ville placera våra ambitioner inom en erkänd internationell ram, en garanti för uppriktighet och öppenhet. Vi är fast beslutna att fortsätta våra ansträngningar i nära samarbete med vårt ekosystem av kunder och leverantörer för att nå våra mål.

STRIKTA KRITERIER

SBTi grundades 2015 som ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project, FN:s Global Compact, World Resources Institute och WWF, och definierar och främjar “bästa praxis för att minska utsläppen av växthusgaser, i linje med den senaste vetenskapliga forskningen”.

En grupp oberoende experter bedömer företagens minskningsmål mot strikta kriterier för att avgöra om de är förenliga med Parisavtalets mål, att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.