Lindab lanserar ventilationsprodukter i återvunnet stål – med 62 procent lägre klimatpåverkan

Lindab lanserar ventilationsprodukter i återvunnet stål – med 62 procent lägre klimatpåverkan

Lindab tar ytterligare kliv mot att minska sin klimatpåverkan från sina produkter. Detta genom att erbjuda ventilationskanaler i återvunnet stål som en del av sitt standardsortiment.
– Ventilationskanaler lämpar sig mycket väl för tillverkning i återvunnet och fossilfritt stål, säger Ola Ringdahl, vd och koncernchef för Lindab.

Både återvunnet stål och fossilfritt stål är de två material Lindab valt att arbeta med för att reducera dels sina egna utsläpp, dels kundernas CO2-utsläpp.

I dagsläget finns inte fossilfritt stål inom den storskaliga produktionen. Där beräknar Lindab att leveranserna kommer starta år 2026.

Återvunnet stål är idag ett sätt att erbjuda produkter med lägre klimatpåverkan. Stål som ventilationsmaterial har flertalet fördelar; lång livslängd, kan inte börja brinna och kan återvinnas utan att kvaliteten försämras. Återvunnet stål är därmed ett sätt att redan idag erbjuda produkter med lägre klimatpåverkan.

Stål tillverkat med traditionell teknik har dessvärre hög klimatpåverkan. Stålindustrin står för cirka 7 procent av de totala koldioxidutsläppen i världen.

KLIMATSMART TEKNIK BEHÖVS

För att uppnå de globala klimatmålen behövs ny klimatsmart teknik, där Lindab som stor inköpare av stål kan bidra till att stål med lägre klimatpåverkan blir testat och använt i större ventilationsprojekt. Därav är Lindab det första ventilationsbolaget att erbjuda ventilationskanaler i både återvunnet stål och fossilfritt stål.

Det återvunna stålet finns redan idag i tillräckliga volymer för att ventilationskanaler ska kunna ingå i Lindabs standardsortiment. Det innehåller 75 procent återvunnet material vilket ger 62 procents minskad klimatpåverkan.

Lindab får sitt återvunna stål levererat från ArcelorMittals stålverk i Europa och har även dialog med andra stålleverantörer.

– Det händer mycket positivt hos ståltillverkarna just nu. Vi vill erbjuda kunderna valmöjligheter så att de, liksom vi, kan dra nytta av de tekniska framsteg som görs inom hållbarhetsområdet, säger Ola Ringdahl, vd och koncernchef för Lindab i ett pressmeddelande.

– Ventilationskanaler lämpar sig mycket väl för tillverkning i återvunnet och fossilfritt stål. Med tanke på hur många meter ventilationskanaler det finns i en stor byggnad, så gör hållbara ventilationskanaler skillnad för byggnadens totala klimatpåverkan.

LINDAB FÖRST I VÄRLDEN

Lindab är sedan tidigare första leverantör i världen att erbjuda ventilationskanaler i fossilfritt stål. Detta tack vare en testleverans från SSAB som Lindab får tillgång till innan den storskaliga produktionen beräknas vara igång år 2026.

Det fossilfria stålet från testleveransen kommer att användas till utvalda kundprojekt då det enbart finns i en mindre mängd, till skillnad från produkter i det återvunna stålet som kan erbjudas löpande redan nu.

Läs mer om Lindabs hållbarhetsarbete och resan mot fossilfritt stål här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.