Leverantörer granskas med nytt verktyg

Snart lanseras ID06 Bolagsdeklaration. Det nya verktyget ska ge alla som köper byggtjänster bättre kontroll av leverantörsleden.
Leverantörer granskas med nytt verktyg

En ny tjänst kan göra det lättare att upptäcka oseriösa företag i entreprenörskedjan ute på projekten. Under hösten lanseras nämligen ID06 Bolagsdeklaration.

Med det nya verktyget ska köpare av byggtjänster kunna skapa en digital förteckning med tydlig överblick av alla företag som deltar i ett projekt. Tjänsten ingår i årsavgiften för bolag som är anslutna till ID06.

Leverantörer granskas löpande

Med hjälp av ID06 Bolagsdeklaration granskas leverantörer kontinuerligt mot ett flertal parametrar som bland annat bolagsform, F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering samt om de betalar sina arbetsgivaravgifter. Även eventuella skulder hos exempelvis Kronofogden och Skatteverket kontrolleras.

Leverantörerna kategoriseras sedan in i olika risknivåer utifrån vad kontrollerna visat. Om systemet upptäcker sådant som är avvikande skickas e-post till användaren som själv får göra en bedömning av om det krävs åtgärder.

Ger visuell beskrivning

Verktyget har även en funktion för visuell beskrivning av entreprenörskedjorna. Syftet är att skapa tydlig översikt av vilka företag som finns på arbetsplatsen och hur relation ser ut mellan dem.

Det var Sveriges Byggindustrier som lanserade ID06 2006. Målet har varit att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser genom ett system för att identifiera personer och arbetsgivare på en arbetsplats. Användningsområdena omfattar bland annat registrering i personalliggare samt inpasserings- och låsfunktioner.

Text: Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst

 

SKRIVEN AV
Svensk Byggtjänst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER