Lättnader i rapportering av farligt avfall

Avfallsförordningen ändras. Kommuner kommer inte behöva rapportera in när farligt avfall lämnas till återvinningscentraler.
Lättnader i rapportering av farligt avfall

Lagändringen gäller när hushållen direkt lämnar in farligt avfall till kommunens avfallshantering. Enligt Naturvårdsverket ska det antecknas och rapporteras in till avfallsregistret först när det transporteras vidare till en annan lagringsplats eller till behandling. Anledningen till ändringen är bland annat att hushållen inte är skyldiga att väga eller klassificera sitt avfall. Det sker många gånger heller ingen vägning eller klassificering när det farliga avfallet lämnas till kommunerna. Därför blir det svårt för en kommun att inom den tid som lagen säger att anteckna och rapportera in uppgifterna till avfallsregistret.

Undantaget gäller även allmänna insamlingsboxar där privatpersoner kan lämna farligt avfall. Även de som på uppdrag av en kommun hämtar farligt avfall från hushåll eller från platser där privatpersoner kan lämna sådant avfall undantas. Ändringarna gäller från 1 december 2020.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.