Lätt och luftigt

Mät ventilationen utan att systemet sätter i halsen
Lätt och luftigt

Att mäta luftflöden i ventilationssystem kan vara en vansklig uppgift, eftersom just de åtgärder man vidtar för att kunna genomföra mätningarna riskerar att försämra det man eftersträvar, det vill säga ett bättre luftflöde. Ta det gamla mätkorset, exempelvis: Ungefär lika aerodynamiskt som den genomsnittliga runstenen. Ventilationsföretaget Lindab har utvecklat en bättre metod: UltraLink bygger på ultraljud, med sensorer utanpå kanalerna. Även låga luftflöden kan mätas på detta sätt, och det finns ingenting inuti kanalen som vare sig stör luften eller drar till sig smuts. Läs mer hos lindab.com

SKRIVEN AV
Niklas Natt och Dag
Värnpliktig fänrik, filosofie kandidat, kuverteringsmaskinsoperatör (nattskift), reporter, redaktör, seniorredaktör, chefredaktör, frilans, konsult.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.