Låt inbrottstjuven krossa rutan

Endast Würth tyska nivåjusteringsskruvar har
Låt inbrottstjuven krossa rutan

Att passa in fönster har i åratal setts som en av branschens mest krävande uppdrag. Endast karlar med styrka i hand och list under fontanell göre sig besvär, ty minsta felberäkning i denna komplicerade operation har potentialen att utkräva tribut i form av nyblånerad tumnagel, glaskrossdusch eller andra drastiska humörsänkare. Lösningar för att göra dessa moment enklare har vi sett många av på senare år, och nu kommer Würths patenterade nivåjusteringsskruv till Sverige, den så kallade Vaterskruven. Skruven monteras plugglös i betong, tegel eller trä, och manipuleras för att linjera det ovanpåliggande fönstret korrekt, kanhända efter linjelaser. Justeringsspannet är 5-35 millimeter. Kilar och klossar, som tidigare varit den förhärskande lösningen, tenderar att skapa köldbryggor rakt genom isoleringen, ett problem som helt elimineras med Vaterskruven, som fungerar tillsammans med alla typer av fönster och dörrar. Läs mer hos wurth.se.

SKRIVEN AV
Niklas Natt och Dag
Värnpliktig fänrik, filosofie kandidat, kuverteringsmaskinsoperatör (nattskift), reporter, redaktör, seniorredaktör, chefredaktör, frilans, konsult.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER