Lagens långa lista

Nu är den igång: den första januari började lagen om personalliggare i bygg- och hantverksbranschen att gälla, och som hantverkare med enbart privata kunder fortsätter livet att leka. Men som underentreprenör är det andra bullar.
Lagens långa lista

Under slutet av förra året gav sig Sveriges Byggindustrier ut på en turné för att utbilda framtida entreprenörer i vilka förändringar denna lag kommer att innebära. Fokus är på att få en sund byggbransch, och att göra det svårare för oseriösa aktörer. Denna lag ska gå hand i hand med kommande lagar på området, såsom en ”lag om arbetsgivardeklaration på individnivå” och ”lag om anmälningsplikt till Skatteverket för alla företag”. Du som hantverkare är undantagen kravet på att föra en personalliggare om du gör ett jobb för en privatperson (till exempel ett ROT-jobb) eller om arbetet understiger fyra prisbasbelopp (cirka 180 000 kronor).  Eller, som Björn Sjöstrand på Sveriges Byggindustrier säger:

– Det är hål i huvudet att syssla med det här om man bara jobbar mot privatpersoner.

Men har man en blandad kundportfölj lönar det sig att vara insatt, även om man inte planerar att bli byggherre. För även om det är just byggherren (enligt Skatteverket någon som ”för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten”) som har ansvaret för att personalliggare förs, så finns det en uppsjö av leverantörer för digitala personalliggare.

– Det kan ju bli så att en underentreprenör tvingas ha femton olika appar och konton för att kunna checka in under alla byggherrar, säger Gabriel Modin på Movenium som tar fram just en sådan digital personalliggare. Definitionsmässigt

Under dagen trycker Björn Sjöstrand mycket på definitionerna av vad och vilka som innefattas under olika paroller. Alla som befinner sig på en ”byggarbetsplats” och är en ”verksam person” ska anmäla sig.

– Vi har fått en hel del frågor om detta. En verksam person är till exempel inte föraren i en betongbil som kör in, häller ut massan och sedan kör därifrån. Däremot blir han verksam om han blandar betongen under en lite längre tid, säger Björn.

Två av de besökare som på plats får lära sig om lagen för personalliggare är Maria Talonen och Johanna Pärkkä, båda från Fagersta Industrirör.

– Det är mycket att ta in, men det låter bra att man genom digitaliseringen kan ha koll på sin egen del lättare när det gäller större och mer komplicerade projekt, säger Maria Talonen.

En av de sakerna som kanske inte är helt solklar från början är faktumet att man inte behöver använda den allestädes närvarande ID06 (och dess id-kort) alls om man vill. Lagen säger nämligen bara att man måste använda en ”elektronisk liggare” samt att man ska registrera byggarbetsplatsen med ett identifikationsnummer man fått av Skatteverket.

Fakta

Vad säger lagen egentligen?

Det är lätt att blanda ihop vad som måste göras och vad som är smart att göra.

Lagen: Lagen om elektronisk personalliggare sorteras in under Skatteförfarandelagen (närmare bestämt i SKVFS 2015:6). De föreskrifter som reglerar den säger inte att man måste registrera genom ID06, utan det går bra att skicka in direkt till Skatteverket, men att man då självklart måste utforma liggaren enligt myndighetens anvisningar.

ID06: Ett verktyg som kopplar samman företaget med individer och skapar ett underlag för kontroll av arbetsgivaransvar och skatteinbetalningar. ID06 har skapats av bygg- och hantverksbranschen med framförallt Sveriges Byggindustrier i spetsen.

Digitala personalliggare: Tillhandahålls av marknaden i app- och programform till de flesta enheter. Här finns en uppsjö av leverantörer, där den förhärskande tanken är att appen och funktionen att logga in på en byggarbetsplats ska vara gratis (för till exempel underentreprenörer) medan det kommer att kosta för byggherren att få nyttja hela tjänsten med personalliggare.

Ingen regel utan undantag

Alla behöver inte fundera på vilket elektronisk liggare de ska använda, eller om de behöver registrera sig på arbetsplatsen.

Kostnad: Ett jobb som du gör som kommer gå på under fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kronor) behöver inte registreras som en arbetsplats.

Privat: Jobb åt privatpersoner behöver inte ha liggare

PRAO: En person som praoar (från till exempel högstadiet) räknas inte som en verksam person och behöver inte registreras på byggarbetsplatsen.

Snabbt in och ut: En person som gör snabb in och urlastning på byggarbetsplatsen behöver inte registrera sig. Till exempel föraren av en betonglastbil som bara åker in och häller ut.

Viktiga definitioner

Lagen säger att en ”byggherre” ska registrera en ”byggarbetsplats” där ”byggverksamhet” pågår och på den föra liggare över alla ”verksamma personer” som befinner sig där. Vad betyder detta?

Byggherre: Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Byggarbetsplats: En plats där byggverksamhet bedrivs, och som måste ha någon form av geografisk utbredning.

Byggverksamhet: Näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations-, och underhållsarbeten, anläggningsarbeten samt rivning av byggnadsverk. Det är också annan verksamhet som stödjer byggverksamheten, till exempel städ och bevakning på byggarbetsplatsen.

Verksam person: Kort sagt alla som vistas på byggarbetsplatsen enligt ovan. Däremot behöver inte verksam person som under kortare tid lastar och lossar på byggarbetsplatsen registrera sig i personalliggaren.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER