Kvalitetstak är inte självklart

Något så viktigt som tak är ett område som det slarvas på i byggbranschen. Riktlinjerna för takläggning spretar och resultatet är tak som inte håller lika länge som det är tänkt. David Frykman, vd för DM TAK, vill städa upp branschens rykte.
Kvalitetstak är inte självklart

Om vi tittar på branschen och vad det är vi får ”städa upp”, så är det dåliga tak, inleder David. Det görs mycket dåliga tak och så är det i byggbranschen generellt känner jag. Den ena faktorn är utbildningen. Och just med tak så saknas det ordentlig utbildning. Går man bygglinjen får man knappt röra tak.

Utbildningarna idag handlar främst om att pressa eleverna igenom en kursplan. Detta är en krass bild av verkligheten som David upplever den. I en egen undersökning bland plåtslagare såg han att de flesta inte var nöjda med den utbildning de fått.

– Många hade gått 1, 2 eller 3 år med plåtslagarinriktning, men tyckte inte att det var speciellt värdefullt. Det var först när de var ute på plats och gick med någon som de började lära sig. Därför ser jag att utbildningen behöver bli bättre. David fick en stor ahaupplevelse när han började i branschen för nästan 20 år sedan. Det var just att det inte existerade en utbildning som täckte allt inom takläggning.

– Jag har fått lära mig takmålaryrket av min pappa. Men så fort jag kom in på att lägga tak, alltså med underlagspapp och läkt och pannor, även plåt, fick jag lära mig från grunden. Då fick jag höra här och där, och fick nedslag på besiktningar … det är på den vägen jag har lärt mig. Man kan självklart läsa husAMA, men det är principskisser och text. Det verkliga livet är därute. Något som DM TAK jobbar hårt med är interna utbildningar med bland annat egna instruktionsvideos.

– Vi har skapat 30 stycken instruktionsvideos där vi har tagit varje detalj och verkligen förklarat den. Video känns tydligare än en massa text. Alla nyanställda hos DM TAK utbildas, ett måste enligt David. Även kompetenta takläggare utbildas väl på plats.

– Skulle vi få in någon från ett annat företag är vi ändå tvungna att lära upp den eftersom det brister i kompetensen. Ska vi kunna växa, då måste vi hitta folk som kan jobba och som är villiga att lära sig. Då kan vi göra riktiga proffs av dem. Ett spännande samarbete är på gång med ett gymnasium där utbildningsmaterial från DM TAK implementeras i läroplanen. Detta är något som DM TAK hoppas även kan snappas upp av fler byggutbildningar.

INGEN STANDARD – INGEN ORDNING

Problemet med att det inte finns någon tydlig standard vid takläggning gör att det kan bli godtyckligt med hur arbetet ska utföras.

– AMA hus finns, men det är som sagt rekommendationer, fortsätter han. Alla upphandlar inte enligt det och då kan det bli att man räknar på olika saker. Men även om man växer och får fler arbetslag låt oss säga, då vet kanske inte de nya personerna vilken standard vi kör. Om det inte finns något utbildningsmaterial eller någon standard att hänvisa till, blir det också svårt att korrigera.

David använder sig av snabbmatsexemplet för att tydliggöra vikten av att ha en standard i branschen.

– McDonalds kanske inte gör den mest hälsosamma maten, men de har en tydlig standard. De är duktiga med checklistor och man vet vad man får. Och det har vi fört in också: checklistor för arbetsledarna, som även har kvalitetsrollen. Det är antingen godkänt eller inte godkänt, inget grått däremellan. Det är otroligt skönt för då behöver man inte heller försvara det. Och i slutändan behöver folk inte ens fundera om något kanske är okej.

Här lägger man om ett tak i Ulvsunda i Stockholm.

TIPS OCH RÅD FRÅN DM TAK
➔ Låt drivkraften ligga i att du vill hjälpa dina kunder i första hand, inte att tjäna så mycket pengar som möjligt. Med rätt inställning följer det andra automatiskt med. Att rikta sig utåt och se vad du kan göra av värde för kunden är ur företagssynpunkt vad som genererar överlevnad för både människan och företagen.
➔ Gällande arbetsmiljö: Kartlägg allt som går fel och för protokoll. DM TAK kallar protokollet ”Oj och Aj”. ”Oj” är fel som hade kunnat gå illa och ”Aj” är fel där någon gjorde illa sig. Genom en kartläggning kan man motverka att liknande fel händer i framtiden. Ha en policy i firman där man rapporterar till en person för varje sak som händer.
➔ Se till så att ni inte blir stillastående vid dåligt väder genom god planering. Det är en lönsamhetsfaktor.

TÄTA TAK

En annan utmaning förutom bristande riktlinjer är att hålla taket tätt. Klimatet i Sverige gör det till en tuff uppgift.

– Man har oftast inte väderskydd över hela taket. Det blir för kostsamt om man inte ska riva bort hela taket. Och då kanske man måste ha det. Men det är väldigt sällan. Vi har nolltolerans mot läckage – det är ju därför vi lägger om taket, för att det ska vara tätt! Ett läckande tak under byggtiden kan bli en obehaglig upplevelse för kunden.

– En vetskap om hur vatten beter sig och de skador vatten kan orsaka, är viktigt när man täcker in taket efter rivning, fortsätter han. Om det läcker kan kunden förståeligt bli upprörd och rädd. Men det är i alla fall en utmaning även för oss, att alla ser det som samma allvar. En fördel med att fler börjar tänka kvalitetstänk är att det blir en bättre och renare marknad.

– Det blir inte samma prisdumpningar och i slutändan kommer yrket få en större respekt, menar han. Jag tror att det ligger i alla seriösa entreprenörers intresse, att faktiskt hålla den här kvaliteten för ryktets skull och den långsiktiga branschens överlevnad, men framför allt för alla fastighetsägares skull.

UTAN TAKPANNA

Även utan takpannor ska taket vara tätt. Takpannorna har en funktion och tar det mest av stryket med snö, regn och solljus, men utan ett tätt första lager spelar det ingen roll hur fina takpannorna är.

– Det har kommit nya produkter som vi har testat en tid och som jag inte är lika förtjust i. Lättviktsdukar som underlagsdukar är inte riktigt tillförlitliga. Den teoretiska idén är att duken ska andas, den ska släppa ut fukt men inte in. Lite Gore-Textänk. Men det har inte funkat speciellt bra.

När det kommer till underlagspapp har den kommit så långt som man kan förvänta sig. Men pratar vi pannor och lertegel: Heby tegelbruk som fanns på 1800-talet och sedan Vittinge tegelbruk, som har funnits sedan 1872 så kommer klassiskt lertegel alltid fortsätta finnas! Tittar vi på lertegelpannor över huvudtaget, även om det är olika former så kan vi gå tillbaks innan Kristus. Det är en gammal produkt som fortsätter att funka!

Omlagda tak i ett radhusområde i Spånga.

BALANSGÅNG

Bygga ställning själv eller överlåta åt underentreprenörer? För en större eller växande firma blir det en balansgång om var man vill lägga resurserna. Vad är kostnaden på att lägga utbildade takläggare på att bygga ställning, kontra att hyra in den arbetskraften? Sådana frågor vägs noga.

– Med tanke på bristen på personal som är kompetent inom takläggning så är det egentligen osmart att sätta duktiga takläggare på att bygga ställning, säger han. Eftersom de är så värdefulla på att lägga tak så borde de istället göra det. För större projekt brukar vi ta in underentreprenörer. Men för alla villor bygger vi själva. Men vi kanske startar en ställningsfirma med någon som bara bygger ställning. Det gäller även att hålla uppe ett visst tempo och mängd för att vara lönsam.

– Kvantitet är faktiskt en avgörande faktor för att kunna ha kvalitet, menar David. Jag brukar jämföra med fotbollsspelare. Du kan inte ha en fotbollsspelare som gör en avancerad dribbling sakta bara för att göra den noga – han kommer vara helt lost. För att kunna hålla en kvalitet och fortfarande vara lönsam så måste man ha kvantitet också. Kvantitet är även en kundnöjdhetssak. Vi kan göra hur bra kvalitetstak som helst, men har det tagit för lång tid är det stor risk att kunden blir missnöjd. Däremot får fort inte bli på bekostnad av kvalitet.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.