Kraven om OVK ändras

Boverket har ändrat sina föreskrifter om obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Bland annat sänks kravet på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter.
OVK regler

OVK:n moderniseras, där branschen tillsammans med RISE utarbetat den nya kontrollen.

För att säkerställa att inomhusklimatet är bra i våra byggnader finns det sedan många år tillbaka krav på att ventilationssystem ska kontrolleras av en certifierad funktionskontrollant.

Inom de närmaste åren kommer dock många av dagens certifierade kontrollanter att gå i pension. Dessutom har bostadsbyggandet ökat vilket innebär ett högre tryck på funktionskontrollanter. För att säkra tillgången i framtiden har därför Boverket beslutat att ändra sina föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, från och med den 1 februari i år.

Kravet på yrkeserfarenhet sänks
Ändringarna i föreskriften omfattar i huvudsak en sänkning av kravet på yrkeserfarenhet vid certifiering av funktionskontrollanter. Vissa förtydliganden av kraven på allmän teknisk kunskap görs också, för att minska osäkerheten och få tillämpningen mera enhetlig.

Definition av en- och två bostadshus tas bort
En annan ändring är att definitionen av en- och tvåbostadshus tas bort när det gäller undantag från krav på funktionskontroll. Anledningen till detta är att tillämpningen ska bli mer enhetlig bland kommunernas byggnadsnämnder.

Text: Louise Rosén

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER NYHETER

VISA FLER