Krav för klimatdeklarationer

Den 1 Januari 2022 inför krav på klimatdekalrationer för byggnader. Nu påbörjar boverket sitt arbete med att skapa underlag och hjälpmedel åt byggsektorn.
Krav för klimatdeklarationer

Nyligen presenterade regeringen det färdiga förslaget för kommande krav på klimatdeklarationer. Kort sammanfattat innebär förändringen att den som uppför en byggnad måste beräkna och redovisa klimatpåverkan för produktionsskedet. Boverket har nu fått i uppdrag av regeringen att underlätta för alla berörda aktörer inför de nya kraven. Myndigheten ska bland annat ta fram en öppen databas med klimatdata som kan användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader.

Klimatsmart byggande? Från och med 2022 är den som uppför en byggnad skyldig att beräkna och redovisa klimatpåverkan för produktionsskedet.

REGISTER OCH VÄGLEDNINGAR

Det kommer också att utvecklas ett register för deklarationer, vägledningar och informationsmaterial. Parallellt arbetar Boverket med en plan för hur den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer ska se ut i fråga om livscykelperspektiv och gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Databasen och registret beräknas vara färdiga för användning när kravet på klimatdeklarationer träder i kraft 2022.

Ett förslag för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer ska redovisas till regeringen senast den 12 juni i år.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

FLER REPORTAGE

VISA FLER
Det här är en annons | Till sajten >