Konsten att sätta rätt namn på firman

Clarigo bygg AB eller Ubbes Plåt? Att bestämma vad byggfirman ska heta betyder mer än vad många tror. Rätt namn kan ge konkurrensfördelar, medan ett namn som inte når ända fram kan ge en skev bild av företaget, vilket riskerar att du hamnar I ett onödigt underläge och förlorar intäkter.
Konsten att sätta rätt namn på firman

Du som ska dra igång en byggfirma eller är på väg från enskild till ett AB och är i färd med
att döpa ditt nya företag har en hel del saker att tänka på: Hur ser verksamheten ut när du
startar firman och hur kommer den se ut om 5-10 år? Och hur vill du att namnet ska uppfattas
av omvärlden, det vill säga kunder och potentiella kunder?


– Att bestämma sig för ett passande namn kopplat till företaget och verksamheten kan ge
konkurrensfördelar, säger namnstrategen Katarina Nilsson, som driver företaget Eqvarium
och har 20 års erfarenhet av att jobba med små och stora företag.

Allakustik Under(bara)tak
Mikael Thingvall, VD.
Verksamhet:
Undertaksmontering och försäljning
Varför heter företaget som det heter?
“När jag startade firman -94 så hette vi Thingvall Akustik och Bygg, sen har jag faktiskt genomfört ett namnbyte två gånger, dels i början av 2000-talet när en partner kom in i firman och inte ville heta mitt efternamn så då tog vi bort Thingv, så blev det All akustik och den senaste ändringen i slutet av 2010-talet då frugan kom på att när man monterar akustiktak så blir det en skön känsla i rummet – underbart med under(bara)tak helt enkelt.”


En grundläggande sak att tänka på är att välja ett namn som är tillräckligt brett, som funkar
om du tänkt att ditt företag ska växa med fler anställda eller om du vill utöka ditt erbjudande.
Det är med andra ord viktigt att tänka på att namnet måste kunna vara med hela företagets liv.


– Det är vanligt att nya företagare som ska namnge sin firma blir stressade över att de snabbt
måste bestämma firmans namn innan de lämnar in pappren till Bolagsverket. Men det är
viktigt att lägga tid på vad ditt företag ska heta. Ge din business lite kärlek när det gäller
affärsstrategin, som absolut hänger ihop med företagsnamnet.

EFFEKTIV ISOLERING AB
PIERRE SVÄRD, grundare.
Grundat 2011
Verksamhet:
Isoleringsarbeten inriktat på sprayisolering
Varför heter företaget som det heter?:
”Tidigare jobbade jag som snickare. Jag såg ett program på TV från Nordamerika som handlade om sprayisolering, och undrade direkt varför inte succén kommit till Sverige. Jag tog kontakt med ett företag i USA som kom över och skötte all utbildning. Därefter startade jag företaget och ville då ha ett namn som beskriver vad vi gör.”


När Katarina Nilsson får i uppdrag att namnge ett företag börjar hon alltid med att ställa
frågor om vilken inriktning verksamheten har och hur den för tillfället ser ut.


– Jag ställer också frågor om hur företaget kan tänkas se ut några år framåt i tiden. Om
företagarens ambition är att skapa en större firma är det bättre att namnge den till ett mer
fristående namn än till exempel efter sitt egna för- eller efternamn, vilket känns som ett
mindre företag. Och det är bättre att i företagsnamnet spegla det man är än det man gör.
En grundregel är alltså att välja ett namn som håller på lång sikt. Undvik ett trendigt namn
och ordvitsar som kanske känns mindre roligt om tre år, och alltså snabbt kan bli omodernt.


– Välj hellre ett emotionellt drivet namn än ett tekniskt namn. Ett varumärke är hela känslan
och upplevelsen av företaget. Det innefattar flera saker, bland annat företagsnamn, allt som
har med det grafiska att göra och hur webbsidan ser ut. Ett företagsnamn är en väldigt viktig
identitetsbärare som följer med under företagets hela livscykel. Därför är det viktigt att tänka
igenom företagsnamnet ordentligt innan ett beslut tas.


Samtidigt som namngivning av företag inte är någon fullfjädrad vetenskap, finns det en rad
olika skolor och strategier för hur ett företag ska döpas. Katarina Nilsson beskriver
namntyperna i fyra olika grupper.

BESKRIVANDE NAMN

Ett beskrivande namn, som till exempel Ubbes Plåt AB, visar tydligt vad verksamheten
erbjuder, men det begränsar samtidigt möjligheten att utvidga verksamheten inom andra
områden. Om Ubbes Plåt till exempel planerar att utöka verksamheten med ventilation finns
det en risk att kunderna som efterfrågar ventilation inte väljer Ubbes Plåt på grund av
firmanamnet. Att välja ett firmanamn som är för smalt kan alltså begränsa möjligheterna att
öka intäkterna.

BYGGKONSULTGRUPPEN AB
DANIEL DROTTSHAGE, Vd
Verksamhet:
BYGGBESIKTNINGAR
Varför heter företaget som det heter?:
”När vi startade bolaget ville vi skapa en känsla av att vi var en grupp, och att vi kunde erbjuda allt under samma tak. Kunden skulle kunna vända sig till oss för specialistkompetens och få all hjälp de behövde utan att behöva kontakta någon annan.”

ASSOCIERANDE NAMN


En vinst med att välja ett associerande namn är att det får kunderna att koppla samman
varumärket med de egenskaper eller kundfördelar som företaget står för. Associerande namn,
som till exempel Elinstallatörsfirman AB är dock inte så roligt i jämförelse med till exempel
Done El AB, som direkt associerar till kundnytta. Namnet Done El andas ”Vill få det gjort”.
Stjärnbyggarna AB associerar till en kundfördel eller en egenskap och är mer ett unikt än ett
beskrivande namn. Det håller på längre sikt och är i regel enklare att skydda juridiskt.


– Namnstrategin kan även ge en känslomässig association, men det kan behövas en del arbete
med att marknadsföra namnet.

FRISTÅENDE NAMN


Fristående namn är mer unika och kopplar inte till vad företaget sysslar med. Bravida till
exempel ger stora möjligheter att bredda erbjudandet eftersom firmanamnet tillåter det. Och
det går att hitta associationer i namnet, som till exempel bra, vidare eller vida som kan betyda
liv.


Bravida har också bättre förutsättningar att hålla längre än främst beskrivande namn. Denna
typ av namn kan dock liksom associerande namn kräva marknadsföring för att kunderna ska
ta det till sig.


– En fördel med ett fristående namn är att det skiljer sig från mängden och gör det lätt att
komma ihåg.

FONDENTIA AB
NICLAS TERFELT, ägare
Verksamhet:
SNICKERIARBETEN
Varför heter företaget som det heter?:
”Farsan och en av hans polare ägde en segelbåt på 80-talet som de seglade med i Adriatiska havet utanför Kroatiska kusten. Vid ett tillfälle gick man iland för att käka, och hamnade då på en restaurang som hette Fondentia. Det tyckte farsan var ett bra namn på firman, och så fick det fortsätta.”

GEOGRAFISKT NAMN


Ett geografiskt namn är kopplat till den lokala ort där företaget finns. Exempel: Stallqvarns
finsnickeri AB.


Och det är skillnad att till exempel heta Stallqvarns finsnickeri AB eller att ha ett
företagsnamn som Svenska Riksentreprenader AB. Stallqvarns finsnickeri ger en begränsning
medan Riksentreprenader ger större möjlighet till utveckling.


– Därför funkar Stallkvarns finsnickeri AB inte heller så bra om företaget vill växa på en
internationell marknad. Då gäller det att ha ett mer fristående namn.

HAMMARBY CONSTRUCTION AB
KAROL OTREBA, arbetsledare
Verksamhet:
ALLT INOM BYGG
Varför heter företaget som det heter?:
”De tre grundarna Niklas, Alex och ”Becka” var tidigare anställda och funderade på att öppna eget. Eftersom alla är hängivna Hammarbysupportrar blev namnet en självklarhet. Nu har Hammarby Construction 45 anställda och gör allt inom bygg. Av företagets 45 anställda finns två AIK:are och en Djurgårdare. Hua, de kan inte ha det lätt efter en derbyförlust.”

Varumärkesskydda firmanamnet


Förutom företagsnamnet är det också viktigt att varumärkesskydda det. Det är inte minst av
stor betydelse inför en försäljning av företaget. Registrera först företagsnamnet hos
Bolagsverket och varumärkesskydda det sedan hos PRV, Patent- och registreringsverket.


– Men ett bra företagsnamn kan aldrig rädda en dålig produkt eller illa utförd tjänst, för
företaget behöver leverera det kunden förväntar sig och lite till. Ett bra namn kan däremot
hjälpa dig som hävstång i dina affärer.


För att hitta ett bra företagsnamn krävs det att du avsätter tid, vilket gäller både mindre
företag och större – där ledningsgrupp och styrelse är inblandade. För att höja nivån ett snäpp
i jakten på rätt företagsnamn kan det vara smart att anlita en professionell namnstrateg. I vissa
fall kan det räcka långt med ett par timmars konsultation, medan det kan krävas betydligt mer
tid för större företag för att få fart på namntankarna.

TEIAB
STEFAN ARONSSON, delägare
THOMAS LEJERDAL, delägare
Verksamhet:
ELINSTALLATIONER
Varför heter företaget som det heter?:
”Farsan och en kollega valde att dra igång eget när de jobbade på BPA en gång i tiden. De var elektriker båda två, så ”Två Elektrikers Installation AB” var givet som namn. Nu för tiden driver vi företaget som TEIAB, jag och brorsan.”

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.