När det brinner i knutarna

Bättre brandmotstånd med isoleringssystem ISOVER FireProtec
När det brinner i knutarna

Brand är som bekant ett av de största hoten mot byggnader. Utöver uppenbara aspekter som att egendom och i värsta fall människoliv kan gå till spillo, kan bränder också leda till produktionsstopp och höga kostnader till följd av skador på bärande konstruktioner. Ett exempel är stålkonstruktioner, vars bärförmåga försämras väsentligt då temperaturen stiger på grund av brand. ISOVER FireProtect är ett enkelt, effektivt och tillförlitligt mineralullsbaserat isoleringssystem som kan begränsa temperaturhöjningen i en bärande stålkonstruktion och därmed förlänga dess brandmotstånd. Systemet innehåller få komponenter och kan därför monteras utan komplicerade och dyra montagehjälpmedel. Mer info hittar du på www.isover-teknisk-isolering.se

SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.