Intresset för limträ ökar i takt med hög efterfrågan på hållbara lager- och logistikanläggningar

Intresset för limträ ökar i takt med hög efterfrågan på hållbara lager- och logistikanläggningar

Bostadsbyggandet bromsar in. Men byggtakten för lager- och logistikanläggningar ligger alltjämt på en hög nivå där många väljer limträ som konstruktionsmaterial i takt med ett ökat fokus på hållbarhet.
Ett växande antal nya anläggningar visar att det går att bygga både hållbart och storskaligt i trä, inte bara på höjden utan även på längden och bredden, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

I Bålsta, väster om Stockholm, pågår i skrivande stund bygget av en stor logistikanläggning i trä. Byggherren Logicenters har valt bort den traditionella stålstommen till förmån för en stomme i trä. Martinsons Byggsystem AB levererar limträ och KL-trä till stommen och till de pelare som återfinns i hela hallen samt sadelbalkar i takkonstruktionen.

Resultatet blir en byggnad med minskat klimatavtryck.

– Det är roligt när byggherrar som Logicenters vill vara med och bryta ny mark genom att använda trä vid uppförandet av anläggningar i den här dimensionen, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Martinsons Byggsystem AB.

– Utöver att det har stor positiv påverkan på klimatavtrycket, bidrar det till att sprida kunskap och inspirera fler att göra mer hållbara materialval.


Triple Zero, Martinsons. Rendering: Logicenters

Den nya logistikanläggningen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024 och får en yta på närmare 21 000 kvadratmeter.

LIMTRÄ FRÅN MOELVEN

På annat håll bygger Elgiganten ett nytt, fristående lager i Jönköping. Den 86 000 kvadratmeter stora byggnaden består av limträ från Moeleven. Totalt omfattar trästommen över 500 sadelbalkar som är 24 meter långa och nästan 2 meter höga.

Byggnationen beräknas ha inflyttning våren 2024.

– Projektet har högt ställda hållbarhetskrav med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. Certifieringen ställer höga krav på hela produktionskedjan där limträstommen ger byggnaden ett betydligt lägre klimatavtryck än om man hade valt att använda fossilbaserade material, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.


Bygget av Elgigantens lager, Moelven. Fotograf: Jonas Ingman

Längre söderut, i Landskrona, färdigställer byggföretaget Teamab sitt nya huvudkontor med tillhörande verkstad och lager. Fastigheten blir drygt 20 meter bred och 73 meter lång och byggs med en limträstomme från Setra Trävaror AB.

FÄRDIGT PAKET

Hela stommen omfattar 110 kubikmeter limträ som har levererats till byggarbetsplatsen, som ett färdigt paket tillsammans med beslag, skruvar samt andra delar för ett snabbt och smidigt montage.

– Att stommen färdigställs hos limträtillverkaren för vidare transport till montageplatsen, effektiviserar arbetet på byggarbetsplatsen och minskar den totala miljöpåverkan i byggprocessen, säger Daniel Edman, Key Account Manager: Business Area, Buildings & Solutions på Setra Trävaror AB.


Teamab, Setra. Fotograf: Teamab

För att tillgodose efterfrågan på att bygga snabbt, hållbart och kostnadseffektivt erbjuder samtliga svenska limträtillverkare i dag färdigprojekterade standardhallar, som enkelt kan anpassas till diverse verksamheters behov. Här kan nämnas, exempelvis, lager, industri, jordbruk, hästsport och andra idrottsaktiviteter.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.