https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet stärker samarbetet

Syftet är att öka innovations- och utvecklingstakten
Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet stärker samarbetet

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet har undertecknat en avsiktsförklaring om att stärka sitt samarbete inom utbildning och forskning. Målet är att öka innovations- och utvecklingstakten inom klimat, energi, elektrifiering och digitalisering samt stötta kompetensförsörjningen av installationsbranschen.

– Installationer får en allt större roll i all byggnation eftersom det har stor påverkan på energieffektivisering. Att kunna teckna ett sådan här avtal med Installatörsföretagen ser vi på Luleå tekniska universitet som mycket positivt, det stärker vår forskning och undervisning inom området och gynnar branschen, säger Johan Larsson, biträdande professor och avdelningschef för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.


installatörsföretagen, installatörsföretagen Luleå tekniska universitet
Från vänster: Anders Gustin, Installatörsföretagen, Mikael Risberg, Luleå tekniska universitet, Johnny Petré, Installatörsföretagen och Johan Larsson, Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman.

Samarbetet ska vidare öka attraktionskraften och möjligheterna till högre studier inom installationsområdet.

– Genom att bygga en stark relation med Luleå tekniska universitet främjar vi värdefull kunskapsöverföring och tar ett större grepp om branschens kompetensförsörjning. Förhoppningen är att snabbare kunna förse samhället med hållbar kompetens och nya lösningar inom installationsområdet, säger Johnny Petré, ordförande för Installatörsföretagen.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.