Installationsbranschen bromsar in: “Nedgången bekymmersam”

Installationsbranschen bromsar in: “Nedgången bekymmersam”

Installationsmarknaden har under 2023 minskat med nio procent. Det visar Installatörsföretagens färska konjunkturrapport Marknadsläget.

Anledningen till nedgången kan spåras till tvärniten i bostadsbyggandet och konjunkturläget, vilket har en negativ påverkan på installationsbranschen.

Hårdast drabbat är ventilationsbranschen med en nedgång på 14 procent samt värme och sanitet (13 procent). Även elinstallationer har minskat med nio procent.

– Även om installationsbranschen inte är lika hårt drabbad av lågkonjunkturen som andra branscher så ser vi en inbromsning. Installationsbranschen är nyckeln för att vi ska klara av energiomställningen och med hjälp av energieffektiviserande åtgärder kan vi på sikt åstadkomma sänkta elpriser för hushållen. Därför är denna nedgång bekymmersam, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen i ett pressmeddelande.


Foto: Peter Knutson. Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

De tre installationsåtgärder som de tillfrågade företagen i rapporten anser ha störst potential för att kunna minska energianvändningen är styr- och reglersystem, värmeåtervinning inom ventilation, solpaneler och värmepumpar.

KRÄVS ENERGIEFFEKTIVERINGSSATSNINGAR

Dessa åtgärder kräver dock ofta stora investeringar från hushållen, vilket försvårats med det ökande ränteläget.

– Satsningen som regeringen har genomfört för att utöka rotavdraget är ett steg i rätt riktning, men behöver permanentas och lyftas till 50 procent av arbetskostnaden för att minska risken att konsumenter köper svarta jobb. Om vi ska lyckas att hålla nere elpriserna för hushållen och ställa om energisystemet måste det ske mycket större energieffektiviseringssatsningar från politiskt håll. Speciellt nu när köpkraften hos många hushåll är kraftigt försämrad, säger Ola Månsson.

Läs mer om Installatörsföretagens rapport här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.