https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Initiativ för ökad elsäkerhet

Wattityd är ett initiativ taget av Energiföretagen för att öka elsäkerheten på arbetsplatserna.
Initiativ för ökad elsäkerhet

Enligt Elsäkerhetsverkets senaste rapport om elolyckor, Elolyckor 2020, orsakas olyckorna bland yrkesverksamma i tre fjärdedelar av fallen av felaktigt beteende. Myndigheten anser att flera av de allvarliga elolyckorna hade kunnat undvikas. Detta är just vad Wattityd handlar om.

Genom Wattityd-portalen kan anläggningsägare hitta utbildningsanordnare, lärare och certifierade yrkesverksamma. Man kan också se om en medarbetare eller underentreprenör har ett giltigt certifikat och därmed också kvalitetssäkrad kunskap för det uppdrag hen är anlitad för.

Med Wattityd vill Energiföretagen:

➔ Minska antalet personolyckor och skapa säkrare anläggningar

➔ Bidra till att skapa rätt attityd

➔ Möta ett ökat behov av kvalitetssäkrad utbildning i en växande bransch

➔ Öka tilliten till de utbildningar och certifikat som utfärdas. ✖

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.