https://track.adform.net/C/?bn=72748028

“Inga byggare – inga hus”

Personalbristen inom bygg- och hantverksbranschen kommer slå hårt mot samhällets byggplaner. – Det är ett allvarligt samhällsproblem, säger Johan Lindström, vd i Entreprenörföretagen
“Inga byggare – inga hus”

Samhället skriker efter bostäder. Men åtgärdas inte personalbristen i branschen finns det ingen som kan smälla upp de 50 000 bostäderna som är planerade  att påbörjas nästa år.

Johan Lindström

Johan Lindström.

Bygg- och hantverksbranschens företrädare och intresseorganisationer har slagit på stora trumman inför årets Almedalsvecka. Under onsdagen arrangerade Entreprenörföretagen seminariet “Låt oss bygga bort arbetslösheten och bostadsbristen”, i Visby. Huvudsyftet var att få igång en debatt kring personalbristen och kompetensförsörjningen i byggbranschen. Plåt- och ventilationsbranschen i synnerhet, och byggsektorn i allmänhet, är nämligen hårt drabbad av att personalbristen är mycket stor.

Den svenska byggbranschen är i stort behov av både byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer, men det är samtidigt två yrkeskategorier där personalbristen är extremt stor. Därför behövs det fler utbildningsplatser samt bättre information i landets grundskolor, om vad dessa framtidsyrken innebär. Här finns det goda möjligheter för regeringen att både bidra till sänkt ungdomsarbetslöshet och att få bättre fart på byggandet, men hittills har det inte kommit några konkreta initiativ från politiskt håll.

Totalt saknas det mellan 1 000 och 1 500 nya plåtslagare varje år, enligt Novus, och det blir svårt att fylla platserna då dagens branschutbildningar inte levererar mer än cirka 300 nya plåtslagare om året.

– Den stora bristen på byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer är ett samhällsproblem som behöver åtgärdas omgående! Entreprenörföretagen har tillsammans med våra medlemsföretag länge arbetat med att vända den negativa trenden, men vi måste få hjälp från politiker och andra beslutsfattare, sa Johan Lindström, vd i Entreprenörföretagen, under seminariet.

Enligt Johan når inte informationen om bristen hos montörer och plåtslagare ut till ungdomarna – de vet helt enkelt inte om att de kommer få jobb om de väljer dessa inriktningar. Och därför har gymnasieskolorna svårt att fylla utbildningsplatserna.

Samtidigt som personalbristen är ett stort och växande problem för byggbranschen så byggs det just nu mer än någonsin i landet. Nästa år kommer över 50 000 nya bostäder att påbörjas i Sverige. Den svenska byggbranschen skriker därmed efter kunniga och utbildade hantverkare, men byggboomen riskerar att avstanna eftersom det råder brist på utbildad personal. Vilket i nästa steg kommer att dämpa Sveriges tillväxt.

– Bland Entreprenörföretagens medlemmar ser vi en stor vilja att bidra med utrustning och platser, men det räcker inte. Sveriges politiker måste också ta sitt ansvar. Om regeringen kan tänka oss att medverka och lyssna på våra idéer, så finns det goda möjligheter att sänka arbetslöshetsstatistiken för ungdomar rejält, säger Johan.

 

SKRIVEN AV
Per Wallin
Reporter, fotograf och redaktör på DMH
Journalist från Västerås med bland annat ett Mongol Rally på meritlistan. Nästa mål är att äta världens största geléråtta (cirka åtta kilo). Skriver om bygg- och hantverksbranschen i stort, i väntan på genombrottet som Harlequin-författare. Tar gärna emot tips från er på per.wallin@dmh.nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.