https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Huvudvärk för arbetsgivarna – kritiskt för branschen

Färre och färre utbildar sig till det på gymnasiet, samtidigt som efterfrågan på yrkesgruppen sällan har varit så stor. Tillhör du det största bristyrket i Sverige 2015?
Huvudvärk för arbetsgivarna – kritiskt för branschen

 

Det börjar bli ett trist mantra i bygg- och hantverksbranschen att det är svårt att hitta rätt folk. Det är ingen överraskning att det fortfarande råder störst brist på utbildade hantverkare medan chaufförer klättrat från fjärde till andra plats.
– Kompetensbristen har blivit ett reellt problem som skadar svenska företags konkurrenskraft. Det krävs en kraftsamling kring detta, exempelvis när det gäller anpassning av utbildningar och en flexiblare arbetsmarknad, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Sverige över snittet
I en undersökning som Manpowergroup har gjort har de genomfört 42 000 intervjuer i 42 länder. I Sverige är det 750 intervjuer som genomförts. Hela studien visar att hela 39 procent av de svenska arbetsgivarna problem med att hitta personal med rätt kompetens. Det gör att Sverige är över det internationella snittet och det är samtidigt den högsta siffran sedan 2008. Precis innan finanskraschen.

Arbetsgivare inom branschen säger att den främsta anledningen till kompetensproblemen är att för få lämpliga personer söker arbetena, och att det saknas olika typer av ”hård” kompetens samt avsaknad av rätt erfarenhet. Den vanligaste åtgärden för att komma tillrätta med problematiken är fortfarande att utveckla befintliga medarbetare. En internationell utblick visar att det även i omvärlden är brist på utbildade hantverkare.

De största bristyrkena i Sverige 2015:
1.Utbildade hantverkare
2. Chaufförer
3. Säljare
4. Läkare
5. Hotell- och restaurangpersonal
6. Mellanchefer
7. Ingenjörer
8. Tekniker
9. Produktions- och maskinoperatörer
10. Högre chefer

SKRIVEN AV
Per Wallin
Reporter, fotograf och redaktör på DMH
Journalist från Västerås med bland annat ett Mongol Rally på meritlistan. Nästa mål är att äta världens största geléråtta (cirka åtta kilo). Skriver om bygg- och hantverksbranschen i stort, i väntan på genombrottet som Harlequin-författare. Tar gärna emot tips från er på per.wallin@dmh.nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.