https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Hon blir ny sammankallande för arbetsgruppen Skyddsskor

Camilla Rydgren på Arbesko blir ny sammankallande för SIS/Teknisk Kommitté 397/AG 1 Skodon - Skyddsskor
Hon blir ny sammankallande för arbetsgruppen Skyddsskor

Camilla Rydgren på Arbesko blir ny sammankallande för arbetsgruppen Skyddsskor vars uppdrag är att påverka och arbeta fram internationella standarder för fot- och benskydd.

Arbetsgruppen består av representanter från skoproduktionsbranschen, Arbetsmiljöverket och Försvarets Materielverk. Syftet med standardiseringsarbetet är att bevaka att de internationella standarder som tas fram överensstämmer med nationell och internationell lagstiftning. 

– Jag blev glad och stolt när jag fick frågan om jag ville ta över ordförandeskapet i gruppen, säger Camilla Rydgren, som är kvalitets-, test- och certifieringsansvarig på Arbesko i ett pressmeddelande.

– Som ordförande kommer jag bland annat att lyfta aktuella frågeställningar, säkerställa framdrift i våra projekt och vara sammankallande till våra möten. För mig är det viktigt att alla deltagare känner sig delaktiga så jag kommer arbeta mycket med att främja öppenhet i gruppen.

“ROLIGT ARBETE”

Ordförandeskapet pågår under tre år med möjlighet till förlängning två gånger tre år.

– Just nu arbetar vi med att gå igenom det tillägg som har inkommit från CEN/TC 161 Foot and leg protectors gällande den nya standarden EN ISO 20345:2022, Personal protective equipment – Safety footwear (ISO 20345:2021). I arbetsgruppen lyfter vi de internationella förslagen för diskussion och ett svenskt svar. Sedan genomförs en omröstning av alla medlemsländer på ISO- och CEN-nivå som avgör om förslaget ska godkännas eller avslås. Det är ett roligt och intressant arbete, säger Rydgren.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.