Höjda krav på elmotorer

Den 1 juli 2021 utvidgas kraven på energieffektivitet att gälla större elmotorer. Samtidigt försvinner möjligheten att uppfylla kraven genom att använda varvtalsreglerare tillsammans med elmotorer med lägre verkningsklass.
Höjda krav på elmotorer

Idag finns ekodesignkrav för elmotorer med en effekt mellan 0,75-375 kW. EU-kraven gör det möjligt att använda 135 TWh mindre el årligen inom EU år 2020. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin och nästan 40 procent av Sveriges totala elanvändning.

✖ MICAELA NORDBERG AXELSSON

DE NYA KRAVEN

Den 14 januari 2019 beslutade ekodesignkommittén, som består av EU:s medlemsstaters representanter, en revidering av den nu befintliga motorförordningen 640/2009. I stora drag innebär revideringen följande:

Från 1 juli 2021 gäller:

2-, 4-, 6- och även 8-poliga motorer inom effektspannet 0,75 kW–1 000 kW får krav motsvarande effektivitetsklass IE3. Notera att möjligheten att uppfylla kraven genom att använda varvtalsreglerare är borttagen. Små motorer inom effektspannet 0,12 kW–0,75 kW ska uppfylla IE2 effektivitetsklass. Varvtalsreglerare ska motsvara minst IE2 effektivitetsklass när den arbetar mot motorer inom effektspannet 0,12 kW–1 000 kW. Teknisk information ska innehålla data på effektförluster vid ett antal driftsfall för frekvensomriktaren och information om förbrukningen under stand by-läge.

Från 1 juli 2023 gäller:

Även motorer med utökad säkerhetsklass ”Ex eb” omfattas av ekodesignkrav inom effektspannet 0,12 kW– 1 000 kW med poltalen 2, 4, 6 och 8. Enfasmotorer med större effekt än 0,12 kW omfattas av ekodesignkrav motsvarande IE2-effektivitetsklass. Större motorer inom effektspannet 75 kW, med 2-, 4- eller 6 poler, till 200 kW ska motsvara effektivitetsklass IE4. Hos Energimyndigheten kan du läsa mer om de nya kraven.

Källa: Energimyndigheten

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.