Helhetskoncept för cirkulära fönsterbyten

Helhetskoncept för cirkulära fönsterbyten

En av de största anledningarna till att fönsterglas inte återvinns i större skala är att det, med de återvinningsprocesser som hittills varit tillgängliga, har varit svårt att bibehålla ett klart glas på grund av föroreningar som damm och andra restprodukter. Det här problemet har Elitfönster adresserat. I samarbete med Ragn-Sells har man tagit fram ett helhetskoncept för cirkulära fönsterbyten. 

Med konceptet Elitfönster På Plats monteras kundens nya fönster på plats, medan de gamla fönstren (tillsammans med övrigt material som listverk, plåt och trä) samlas in av Ragn-Sells och smälts ned till så kallat planglas – vilket därefter kan användas till nya fönsterglas.

Jämfört med traditionella fönsterbyten, där de gamla fönstren kasseras, ska konceptet kunna medföra en koldioxidbesparing på cirka 50 procent.  

Läs mer på www.elitfonster.se.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.