Hantverkare spår tuffare tider i höst

Hantverkare spår tuffare tider i höst

Tuffare tider och minskade konjunkturförväntningar. Det är slutsatsen man kan dra av senaste undersökningen av Hantverkarbarometern där Sveriges hantverkare tar temperaturen på branschens välmående.

Hantverkarbarometern är tänkt som en samlande undersökning och plattform där Sveriges hantverkare, oavsett yrkesinriktning eller var i landet man verkar, kan göra sina röster hörda och ta ställning i branschfrågor.

Beijer Byggmaterial är initiativtagare till Hantverkarbarometern, som nu har släppt den andra upplagan.

Och visade hantverkarna stor optimism i första undersökningen (hösten 2021), där coronapandemin uppgavs gett fler jobbtillfällen trots dyrare materialkostnader, är tongångarna annorlunda i den färskaste undersökningen.

TUFFARE TIDER

Sammantaget visar svaren i undersökningen, som samlades in under våren, att det väntar tuffare tider och att “konjunkturförväntningarna har minskat rejält” med en annan ekonomisk verklighet att rätta sig efter och därtill spänt omvärldsläge.

Bland annat vittnar en tredjedel av hantverkarna om färre uppdrag hittills i år till följd av materialbrist och prisökningar. Nästintill hälften av de svarande menar emellertid att de ligger “på samma nivå som föregående år”.

Vidare uppger över hälften av de tillfrågade hantverkarna med 1-3 anställda att de känner oro för att uppdragen ska minska efter sommaren.

* Ta del av hela undersökningen här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.