Hantverkarbarometern: ROT-avdraget viktigare än någonsin för hantverkare

Hantverkarbarometern: ROT-avdraget viktigare än någonsin för hantverkare

En överväldigande majoritet av hantverkare anser att ROT-avdraget har stor eller mycket stor betydelse för branschen. Det visar resultat från Beijer Byggmaterials undersökning Hantverkarbarometern.
– Det är helt klart att regeringen behöver vidta åtgärder för att rädda byggbranschen, säger Geir Thomas Fossum, vd för Beijer Byggmaterial.

Under april månad besvarade cirka 400 hantverkare runt om i Sverige Beijer Byggmaterials återkommande undersökning Hantverkarbarometern.

Resultaten från undersökningen är glasklart: utvecklingen av det ekonomiska läget har haft en kraftigt negativ inverkan på hantverkarna och deras bransch.

Över hälften av de tillfrågade hantverkarna, 58 procent, tror att konjunkturen för branschen kommer vara sämre inom ett års tid. En fjärdedel känner också en oro kring den egna firmans ekonomi och nästan hälften (46 procent) uppger att orderingången gått ner jämfört med för ett år sedan.

Notervärt är att hela 92 procent svarade att ROT-avdraget är “av stor eller mycket stor betydelse för branschen.

“BEHÖVER VIDTA ÅTGÄRDER”

Det är en ökning med 18 procent jämfört med mätningen som genomfördes under hösten 2022.

– Det är tydligt att det kärva ekonomiska läget som omvärlden befinner sig i nu också drabbar hantverkarna. En minskad orderingång i kombination med ett försämrat konjunkturläge har gjort att hantverkarna är mer beroende av ROT-avdraget än någonsin för att klara av ekonomin, säger Geir Thomas Fossum, vd för Beijer Byggmaterial.

– Det är helt klart att regeringen behöver vidta åtgärder för att rädda byggbranschen. Ett utökat ROT-avdrag skulle stimulera efterfrågan och rädda många jobb för hantverkarna.


Geir Thomas Fossum, vd för Beijer Byggmaterial.

Vidare uppger 89 procent av hantverkarna att efterfrågan på klimatsmarta renoveringar ökat under det senaste året. Här menar 75 procent av de svarande att en utveckling av det gröna skatteavdraget är nödvändigt för att omfatta fler tjänster.

– Avdraget för investeringar som gynnar den gröna omställningen har funnits sedan en tid tillbaka, men gynnar främst installationen av solceller. Vi tror att en utveckling av den gröna skattereduktionen så att den omfattar fler områden, som exempelvis material skulle gynna både den gröna omställningen och efterfrågan på hantverkare”, det blir en vinst för hela samhället, säger Geir Thomas Fossum.

Ta del av hela undersökningen här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER