Hantverkarbarometern: Oroväckande utveckling inom hantverkarbranschen

Försämrad ekonomisk situation inom hantverkarbranschen
Hantverkarbarometern: Oroväckande utveckling inom hantverkarbranschen

En accelererande ekonomisk nedgång och minskad orderingång. Resultaten av senaste mätningen i Hantverkarbarometern visar tecken på mörka moln inom hantverkarbranschen.

Senaste undersökningen i Hantverkarbarometern, som är ett initiativ från Beijer Byggmaterial, visar på en sämre ekonomisk situation inom hantverkarbranschen.

Totalt svarade 649 hantverkare på undersökningen och av dem uppger 46 procent en nedgång i orderingången under de senaste sex månaderna, vilket är 21 procent mer än föregående år.

47 procent av respondenterna i undersökningen siar också om att 2024 kommer innebära en försämring av konjunkturen. Här anser 65 procent av de svarande i Hantverkarbarometern att det viktigaste beslutsfattare kan göra är att höja ROT-avdraget.

“KRÄVS OMEDELBARA ÅTGÄRDER”

Geir Thomas Fossum, vd på Beijer Byggmaterial, menar att en höjning av ROT-avdraget kan ge positiva effekter.

– Situationen för Sveriges hantverkare är allvarlig och det krävs omedelbara åtgärder från regeringen för att bromsa nedgången i branschen. Att höja ROT-avdraget från 30% till 50% är något vi förespråkat länge och som skulle ge stor effekt i form av ökad efterfrågan och fler jobb. Vi hoppas att regeringen lyssnar på oss och på branschen. Om inget görs nu riskerar den här krisen att bli ännu värre, säger han i ett pressmeddelande.


Geir Thomas Fossum, vd på Beijer Byggmaterial.

I Hantverkarbarometern uppger 62 procent av respondenterna bekymmer över att branschen kan komma att tappa viktig hantverkarkompetens.

– Vi är oroliga för att viktig kompetens försvinner från branschen och att vi kommer ha brist på arbetskraft när marknaden vänder. Vi står inför en gigantisk energiomställning och för att lyckas med den krävs det kunniga hantverkare. Det här är inte bara en fråga för byggbranschen, det är avgörande för hela samhället, säger Geir Thomas Fossum.

MAJORITETEN FÖRETAGSÄGARE

Undersökningen genomfördes under oktober månad. 96 procent av deltagarna var män och 62 procent av deltagarna arbetade på företag som har 1-3 anställda. Majoriteten av deltagarna, 86 procent, är ägare av företagen.

Läs mer om Hantverkarbarometern här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.