Handbok ger stöd inför nya elsäkerhetslagen

När den nya elsäkerhetslagen träder i kraft första juli innebär det nya krav för dem som utför elinstallationer. En ny handbok från Elsäkerhetsverket ska ge stöd vid omställningen då ansvaret flyttas från elinstallatören till företaget.
handbok_el_872x500

Nya handboken från Elsäkerhetsverket hjälper dig med omställningen! FOTO: Tobias Sterner

Från den första juli i år stipulerar den nya elsäkerhetslagen att företagen ska utöva egenkontroll enligt ett fastställt egenkontrollprogram. Programmet ska bland annat omfatta organisationer, system, rutiner och de övriga åtgärder som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
Handboken är tänkt att fungera för olika branscher och för både stora och små företag. Dessa kan ofta ha olika förutsättningar och utmaningar när de ska utforma ett egenkontrollprogram för just sin form av verksamhet.

En digital handbok
Den nya elsäkerhetslagen är sedan i somras beslutad och klar, medan förordningen kommer att spikas först i vår.
På grund av detta finns handboken än så länge endast i en digital version. En tryckt version kan komma att publiceras efter att förordningen och föreskrifter är satta. Men i första skedet uppdateras den digitala versionen.

Inte rättsligt bindande
Informationen i handboken är inte rättsligt bindande. Handboken innehåller dock information om de regler som gäller, som i sin tur är rättsligt bindande.

Nytt register användbart för beställare
Alla företag som utför elinstallationer på annans anläggning måste efter den första juli registrera sin verksamhet till Elsäkerhetsverket innan ett arbete påbörjas. Men Elsäkerhetsverket har redan nu börjat ta emot företagsregistreringar. Registret kommer från och med 1 juli att bli sökbart under tjänsten ”Kolla elföretaget”.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *