Handbok för rätt val av teknisk isolering

Det är viktigt att kanaler och rör isoleras på rätt sätt, både ur energisynpunkt men även för att säkra prestanda, säkerhet och ekonomi. En handbok kan hjälpa dig till rätt val.
Handbok för rätt val av teknisk isolering

Både beställare, projektör, konsult, byggare och entreprenör är viktiga för valet av rätt teknisk isolering. Handboken om teknisk isolering, som Isoleringsfirmornas Förening, IF, har tagit fram, försöker ge en bild av vad dessa och besiktningspersonen bör tänka på.

Handboken innehåller dessutom följande delar:
→ Installationssamordningen är A och O
→ Branschrekommendationer för teknisk isolering
→ Teknisk isolering och råd & anvisningar (RA) till AMA VVS & Kyl 2016
→ Utrymmesbehov för kanaler och rör
→ Att räkna på teknisk isolering
→ Skrifter och standarder
→ Forskning & utveckling – studier om teknisk isolering

Handboken har tagits fram med stöd från SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och kan laddas ned kostnadsfritt från IF:s webbplats. 6

Text: Louise Rosén

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.