Hälften av vattenmätarna visar fel

Vid en marknadskontroll upptäckte myndigheten Swedac att tre av sex mekaniska vattenmätare inte uppfyllde kravet på korrekt mätning.
Hälften av vattenmätarna visar fel

Det visade sig vid en test Swedac gjorde av sex olika mekaniska vattenmätare som säljs på den svenska marknaden. Hälften av mätarna uppfyllde inte kravet på korrekt mätning. Vid låga flöden och temperaturer var felmarginalen för stor. Mätarna visade en negativ felvisning vilket innebär att de mäter en mindre mängd vatten än vad de borde göra.

Swedac bedömer därför att ingen konsument har behövt betala för mycket, däremot kan kommuner som använt de aktuella mätarna ha fått för lite betalt. Swedac har möjlighet att vidta åtgärder mot de som tillverkar och säljer en produkt som inte klarar ställda krav. Det kan vara försäljningsförbud eller att produkten återkallas. Eftersom mätarna i detta fall visar en negativ felvisning har Swedac endast kontaktat tillverkarna och meddelat resultatet. De förutsätter dock att tillverkarna rättar till bristerna innan fortsatt försäljning.

SKRIVEN AV
DMH
Sedan starten har DMH - Den Moderna Hantverkaren publicerat mängder av artiklar, nyheter, reportage och tester för den professionella hantverkaren. Tidningen uppstod ur behovet av en riktig branschtidning för skickliga yrkesmän.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.