Golvbranschen: Varje spillbit räknas

Golvbranschen: Varje spillbit räknas

Återvinning av installationsspill från golv ger en mätbar besparing av koldioxidutsläpp, är kostnadsfri för beställaren och enkel att hantera för entreprenören. Det menar branschorganisationen Golvbranschen GBR vars satsning Golvbranschens Golvåtervinning har bidragit till en ökad hållbarhet i branschen.

Förra året slog Golvbranschens Golvåtervinning rekord – för åttonde året i rad. Branschen återvann då hela 475 ton spill (ökning med 39 ton från året innan).

Mer och mer golvföretag är nu, bevisligen, beredda att återvinna spillet som uppstår vid renskärning av plastmatta längs väggar, runt pelare och liknande.

– Även om entreprenören alltid försöker optimera användningen så räknar man med uppåt 10 procents spill för utskärningarna, säger Jenny Adnerfall, teknik- och hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Generellt vill vi få till en cirkulär användning av de råvaror som vi redan tagit ut från naturen. Det som går till Golvbranschens Golvåtervinning är spill av nytt plastgolv, fritt från spackel och limrester, där vi har full koll på produktens innehåll. Det återanvänds sedan i nya produkter.


Ett enda återvunnet kilo plastspill minskar klimatbelastningen med drygt 2 kilo koldioxid – ett rejält bidrag till ökad hållbarhet. Foto: Tarkett

Men mer kan göras inom återvinning. Blott cirka 30 procent av det möjliga plastspillet återvinns. Då ett enda återvunnet kilo plastspill minskar klimatbelastningen med drygt 2 kilo koldioxid är således varje ökning ett markant bidrag till den nödvändiga hållbarhetsomställningen.

– Vi vill uppmärksamma beställare på att kräva golvåtervinning. Då kommer det in i handlingarna och kan inte ”glömmas” bort. Det är mycket positivt att stora byggaktörer som NCC och Peab ställer krav på återvinning och även på projektvis redovisning av installationsspillet. Vi hoppas att fler byggare följer deras exempel, säger Jenny Adnerfall.

– Golvbranschens Golvåtervinning är verkligen win-win för alla. Tjänsten är kostnadsfri för beställaren, golvleverantören står för logistikkostnaderna och entreprenören tar hand om sorteringen.

Läs mer om Golvbranschens Golvåtervinning här

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER