https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Game of Drones

Fyra nya tillämpningsområden för drönare inom byggbranschen.
Game of Drones

Drönare har på kort tid gått från high tech-prototyper förbehållna forskare och militära applikationer till viktigt arbetsredskap som används inom allt fler områden – inte minst byggbranschen där tekniken används, även av mindre byggföretag, för uppgifter som att planera anläggnings- och renoveringsarbeten eller att beräkna materialåtgång. Vi har tittat på fyra nya sätt att använda drönare på bygget. När köper du in en till firman?

För den som vill som vill göra sig en bild av var utvecklingen av nya drönare och deras användningsområden befinner sig idag, och vad vi har att se fram emot i framtiden, är Demodagarna (ett samarrangemang mellan Drone Center Sweden, statliga Vinnova och forskningsinstitutet RISE) i Västervik stället att börja på.

Under två fullspäckade dagar (14-15 maj), invigda av infrastrukturminister Tomas Eneroth demades totalt 23 stycken projekt inom skilda områden som räddningstjänst, skallgång, skoglig planering, forskning, 3D-kartering, byggnadsinspektioner, underhåll och transport av lätta laster över längre sträckor – projekt som utvecklingsmässigt befinner sig någonstans på skalan från koncept och prototyper till fungerande teknik. Här är några av de mest intressanta för moderna hantverkare.   

AUTONOMA INDUKTIONSLADDADE DRÖNARE

Inspektion och underhåll av det svenska distributionsnätet är ett dyrt, tidskrävande och potentiellt riskfyllt arbete som idag antingen genomförs med helikopter eller till fots från marken, där teknikerna ofta behöver klättra upp i ledningsstolparna för att verifiera problem.

I samarbete med Swedrone utvecklar Vattenfall ett system baserat på en autonom drönare som inte bara utför inspektionerna helt på egen hand, utan även automatiskt landar och induktionsladdar och sig själv vid behov på plattformar med visuella riktmärken.

– Vi har jobbat med drönare på Vattenfall i 5–6 år och kontinuerligt utvärderat olika leverantörer, plattformar och hur de kan tillämpas i vår verksamhet, säger Martin Björnvall, affärsutvecklare på Vattenfall Services, den del av Vattenfall-koncernen som sköter underhåll och byggnation av elnätet – inte bara åt Vattenfall, utan även åt till företag som exempelvis E.ON och Ellevio. Idag använder vi drönare till exempel för att generera 3D-modeller, främst inom vattenkraft där vi använder tekniken för att optimera flödet, till exempel i utlopp på dammar eller i älvfåran efter turbiner. Konceptet med induktionsladdade drönare föddes på vår forsknings- och utvecklingsavdelning, och bygger på idén att vi redan har ett magnetfält kring ledningen som vi kan plocka energi från.

Vad är de största fördelarna med att använda drönare för den här typen av besiktningsarbeten? 

– Säkerheten är alltid nummer ett inom Vattenfall Services. De absolut största fördelarna med drönare är att vi slipper utsätta våra medarbetare för onödiga risker. Genom att låta drönare utföra inspektioner kan vi reducera antalet personer som behöver utföra riskfyllda arbetsmoment, till exempel att klättra i stolpar. 

Hur fungerar den autonoma biten?

– Drönaren laddar ned ett uppdrag med koordinater som den ska flyga efter, vilket enkelt uttryckt är en rutt längs ledningsstolparna. Utöver GPS använder drönaren även visuell igenkänning. Detta system används idag dock mest vid landning, då kameran identifierar ett mönster på plattan, lite på samma sätt som en QR-kod. Det vi tittar på nu, efter att ha jobbat med tekniken ungefär sedan augusti 2018, är att göra om laddsekvensen och istället för att plocka energi från ledningarna jobba med solceller eller liknande alternativ. Vi tittar även på ett mer exakt system för landningen baserat på Bluetooth som ”fångar in” drönaren när den kommer för landning.

Vilka framtida tillämpningar för autonoma drönare ser ni, både generellt och när det kommer till Vattenfalls verksamhet?

– Vi ser egentligen att drönare kan användas för alla typer av anläggningsinspektioner. Inom Vattenfall har vi både vind-, vatten- och kärnkraft. En begränsande faktor är dock regelverket för drönare som det ser ut idag, framför allt om drönare ska flygas utanför synhåll. Vi har till exempel inga tillstånd för att flyga med autonoma drönare längs ledningar idag. Men det ligger i vår strategi, och vi räknar med att en dag ha det.

 

Läs hela reportaget här.

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.