https://track.adform.net/C/?bn=72748028

Från robot till snickare

Tänk dig ett scenario där arkitekten skickar ritningarna direkt till en tillverkningsrobot, som utan programmering förstår vad som ska byggas och därefter skickar digitala mått till snickaren – information som sedan laserprojiceras direkt på bottenplattan utan fysiska ritningar eller tumstockar. ”Fullt möjligt om tio år”, säger forskarna bakom det nya treåriga projektet Tillverka i trä.
Från robot till snickare

Det unika Projektet Tillverka i trä leds av Innovatum i Trollhättan och omfattar partners som Högskolan väst, Stenebyskolan, Göteborgs universitet, Fyrbodals kommunalförbund och Johanneberg Science park. Plus ett 15-tal företag från träbyggnads- och automationsbranschen, och fler är på gång in. 

Fokus för projektet, vars primära syfte är att ”utveckla produktionsteknik, informationsöverföring och logistik för automatiserad träproduktion”, ligger i dagsläget på att identifiera och kartlägga behoven hos de deltagande företagen.  

Anders Nilsson, Högskolan Väst.

– Trenden inom träproduktion är att man i allt större utsträckning bygger färdiga moduler i stora fabriker, där egentligen bara lastbilsflaket begränsar storleken på modulerna, säger Anders Nilsson, forskningsingenjör på Högskolan Väst. Men tittar man på KL-trä fabrikerna … Visst, det finns robotar, men det är fortfarande mestadels ett manuellt arbete. 

Hur vanligt är det med tillverkningsrobotar inom KL-träindustrin idag?

– Det är inte jättevanligt, så mycket kan jag säga utan att ha några exakta siffror. Som det ser ut är de automationssystem som finns att tillgå idag väldigt svåra att använda i husbyggarbranschen, mycket beroende på att det egentligen inte finns ramverk för hur de ska användas. Systemen behöver bli mycket mer flexibla och användbara. Det har också mycket att göra med att trä är ett levande material. Sågar du till exempel upp ett hål för att få plats med ett beslag, är det sedan inte helt säkert att beslaget får plats om träet har torkat och så vidare. 

Hur används de tillverkningsrobotar som är i produktion idag? 

– Vi besökte till exempel Moelvens fabrik i Säffle. Där skötte robotarna arbetsuppgifter som att sätta skivor på väggelement och fräsa hål för vägguttag, fönster och dörrar. Väggelementen kommer som CAD-system. Sedan trycker de egentligen bara på en knapp. Roboten hämtar skivorna, och fräser de hål som ska vara. Det var verkligen imponerande, särskilt eftersom den ena väggsektionen inte är den andra lik. Begränsningen med den typen av system är dock att robotarna är särskilt anpassade just efter den fabriken och dess unika förutsättningar. Det är egentligen där som vårt forskningsområde kommer in, genom att försöka göra de automatiserade systemen mer flexibla. 

Om vi tittar på ledet från tillverkningsrobot till snickare/hantverkare och laserprojicerade ritningar… 

– Den tekniken finns till stora delar redan idag. Laserprojektering från CAD med projektor används till exempel Derome, där varje bygglag har en padda med instruktioner direkt från konstruktören. 

När kommer snickaren på bygget att kunna ersättas med automatiserade system och robotar? 

– Det ligger väldigt långt fram i tiden som jag ser det. Det kräver system som kan lokalisera sig, fatta beslut och ta hänsyn till variationer och avvikelser på byggplatsen. Att en bräda inte sitter precis där den ska enligt CAD-ritningen och så vidare. Då ligger automation betydligt närmare i fabrikerna. Däremot skulle robotar kunna göra mer av snickarens arbete i förväg. Fler moment skulle kunna göras redan i fabrikerna.

Hur ser den närmaste framtiden ut för Tillverka i trä-projektet? 

– Det är ett arbete som pågår på olika spår, både för projektets partners och de företag som är involverade. Som exempel planerar Derome att bygga en automatiserad fönstermontering. På Högskolan Väst har vi just nu två grupper av studenter som jobbar med projektet. En teknik det läggs stora resurser på just nu är plug-and-produce. Vi har sedan tidigare byggt upp en sådan testmiljö på Högskolan Väst, som eventuellt kommer att kunna användas i det här projektet.

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.