Framtidens våtrum

Under 2018 rapporterades 22 246 vattenskador i Sverige. sammantaget uppskattas läckage från ledningssystem, tvättmaskiner, golvbrunnar och andra installationer kosta försäkringsbolagen och fastighetsägarna cirka 10 miljarder kr. Samtidigt visar Länsförsäkringars senaste funktionsprovning från 2019 att endast 6 av 19 testade tätskikt faktiskt håller tätt. Vilka är egentligen de största utmaningarna för våtrumsbranschen?
Framtidens våtrum

Våtrummet har kommit att bli en allt viktigare del av fastigheten, en plats där vi spenderar allt mer tid och där mer än 60 procent av hushållens vatten förbrukas. Men att bygga ett våtrum som ska sluta tätt i 20 eller 25 år kräver flera yrkesgrupper – elektriker, snickare och VVS-montörer som tillsammans måste ro projektet i land. Det innebär självklart stora utmaningar på flera plan. 

Låt oss börja med lite fakta: Den myndighet som är ytterst ansvarig för Sveriges övergripande byggregler, som också omfattar våtrum, är Boverket. Det är sedan upp till varje branschorganisation att tolka Boverkets riktlinjer och komma fram till standarder och branschregler som på bästa sätt kan komma medlemmarna till nytta. När det kommer till våtrum är det framför allt Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK), Byggkeramikrådet (BKR) och branschorganisationen Säker Vatten som står för det arbetet.  

Precis som de olika yrkesgrupperna behöver samarbeta för att bygga ett våtrum, är just samverkan mellan de olika branschorganisationerna någonting som både GVK, BKR och Säker Vatten lagt mycket kraft på under senare år. Ett resultat av detta arbete är att de tre organisationerna för första gången kommer att släppa gemensamma branschregler. Just nu pågår revideringen för fullt, och de nya reglerna kommer att gälla från och med januari 2021.

Läs hela reportaget här.

SKRIVEN AV
David Liljefors

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.